500 bài đọc hiểu Tiếng Anh - Cô Trang Anh

Giáo viên: Cô Trang Anh

ID: 500000

Tác giả: Trang Anh

Số Trang: 640

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 179.000 VNĐ

mua

- Quyển sách gồm có 500 bài đọc hiểu, đọc điền dày đền 640 trang.
- Sách gồm có 2 phần chính
+ Phần 1: Hướng dẫn làm các dạng bài đọc hiểu - đọc điền sẽ giúp các em định hình được cấu trúc và nội dung đọc hiểu - đọc điền, nắm được các dạng câu hỏi và sẽ có cách làm cho từng dạng cụ thể.
+ Phần 2: Các bài đọc hiểu - đọc điền theo chủ đề: gồm 39 chủ đề và 450 bài luyện bao quát tất cả các chủ đề trong chương trình học phổ thông và các chủ đề thường gặp trong thi.
- Cùng với đó sách cũng có đầy đủ:
+ Đáp án và giải thích đáp án chi tiết (bằng lời giải hoặc bằng video).
+ Có bảng từ vựng và hệ thống cấu trúc sau mỗi bài đọc.
+ Tất cả các đoạn văn đều được dịch ra tiếng Việt.
+ Có anh/chị trợ lí giải đáp mọi thắc mắc của các bạn.
- Cuốn sách này sẽ xác lập kỉ lục guiness trong giới sách tham khảo về độ dày và số lượng bài đọc hùng hậu. Nó cũng sẽ soán ngôi của cuốn BÉO BỰ về độ siêu to khổng lồ.  
- Ngoài ra, cuốn sách này sẽ tạo một bước đột phá mới trong việc luyện 2 dạng bài khoai nhất trong đề thi: đọc hiểu - đọc điền voi 50% bài đọc có lời giải bằng video, khi các bạn tra ID câu hỏi sẽ thấy video chữa câu đó.

I. Cách làm dạng bài ĐỌC HIỂU 34
II. Cách làm dạng bài ĐỌC ĐIỀN 18
Family life 10
Friendships 10
Relationships 17
Being independent 6
Experience 8
Gender equality 14
Lifes stories 12
Ways of socializing 10
Generation gaps 11
Volunteer 13
Entertainment 12
Books 12
Healthy lifestyle and longevity 22
Celebration 11
Tourism 8
Mass media 20
Culture 22
Education 20
A new way to learn 13
Sports 16
Jobs 18
Life in the future 10
Energy 7
Population 9
Urbanization 9
Artificial Intelligence 12
Pollution 12
Nature in danger 13
Endangered species 11
Environments 7
Global Warming 11
Conservation 9
Green movements 8
Places Of Interest 21
International Organization 10
Invention 16
Space conquest 12
Research 25
History 9

Phản hồi từ học sinh