Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

500 bài đọc hiểu Tiếng Anh - Cô Trang Anh

Giáo viên: Cô Trang Anh

ID: 500000

Tác giả: Trang Anh

Số Trang: 640

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 189.000 VNĐ

Mua sách


Quyển sách mới của cô Trang Anh dành cho các bạn ôn thi THPT Quốc gia
Đây sẽ là cuốn sách có 2 cái nhất: dày nhất và nhiều bài tập đọc nhất.

Xem tiếp

I. Cách làm dạng bài ĐỌC HIỂU 34
II. Cách làm dạng bài ĐỌC ĐIỀN 18
Family life 10
Friendships 10
Relationships 18
Being independent 7
Experience 8
Gender equality 14
Lifes stories 12
Ways of socializing 10
Generation gaps 11
Volunteer 13
Entertainment 12
Books 12
Healthy lifestyle and longevity 23
Celebration 13
Tourism 9
Mass media 20
Culture 22
Education 20
A new way to learn 13
Sports 16
Jobs 18
Life in the future 10
Energy 7
Population 9
Urbanization 9
Artificial Intelligence 12
Pollution 12
Nature in danger 14
Endangered species 12
Environments 7
Global Warming 11
Conservation 9
Green movements 8
Places Of Interest 21
International Organization 10
Invention 16
Space conquest 12
Research 25
History 9