Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 40

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí: 150.000 100.000 VNĐ

Đăng ký

BÍ KÍP GIẢI BÀI TẬP HÓA HỮU CƠ 40
Bài mới phát hành
1.Chuyên đề hợp chất hữu cơ không chứa Oxi: HIĐROCACBON và AMIN 20/05/2021
2.Bài tập HIĐROCACBON cơ bản – Đốt cháy, đồng phân, danh pháp 20/05/2021
3.Bài tập HIĐROCACBON trung bình – xử lí tương quan 1π – 1H₂ – 1Br₂ (tính chất hóa học) 20/05/2021
4.Bài tập HIĐROCACBON nâng cao – đốt cháy kết hợp tính chất hóa học + biện luận, tư duy 20/05/2021
5.Bài tập kết hợp – đốt cháy HIĐROCACBON và AMIN 20/05/2021
6.Bài tập tổng hợp chuyên đề AMIN - HIĐROCACBON 20/05/2021
7.Chuyên đề chung – ĐỐT CHÁY HCHC chứa OXI. Chuyên đề bài tập ANCOL - ETE. 20/05/2021
8.Bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ chứa oxi THUẦN 20/05/2021
9.Bài tập đốt cháy ancol - ete (kết hợp đốt cháy + tính chất hóa học) 20/05/2021
10.Bài tập nâng cao kết hợp ANCOL - ETE với đốt cháy, biện luận 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh