Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 54

Hạn sử dụng: 20/08/2021

Học phí: 150.000 100.000 VNĐ

Đăng ký

BÍ KÍP GIẢI CÁC BÀI TẬP HÓA VÔ CƠ 54
Bài mới phát hành
1.Chuyên đề KMnO₄ - Cách lập sơ đồ quá trình 20/05/2021
2.Bài tập KMnO₄ phần 1 - dạng cơ bản 20/05/2021
3.Bài tập KMnO₄ phần 2 - dạng nâng cao, tổng hợp 20/05/2021
4.Ba dạng bài tập vô cơ CƠ BẢN cần nắm 20/05/2021
5.CB₁ – CO, H₂ khử oxit kim loại 20/05/2021
6.CB₂ – HCl, H₂SO₄ tác dụng với kim loại, oxit kim loại 20/05/2021
7.CB₃ – HNO₃, H₂SO₄ đặc tác dụng với kim loại, oxit kim loại (P₁) 20/05/2021
8.CB₃ – HNO₃, H₂SO₄ đặc tác dụng với kim loại, oxit kim loại (P₂) 20/05/2021
9.Ba Ý TƯỞNG HÓA HỌC quan trọng cần nắm 20/05/2021
10.YTHH01 – Sự đặc biệt của nguyên tố trong hỗn hợp 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh