Bí quyết về phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi hiệu quả môn Lịch Sử

Bí quyết về phương pháp, kĩ thuật ôn luyện thi hiệu quả môn Lịch Sử

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

150.000đ 300.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 22

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

150.000đ 300.000đ Đăng ký

ID: [106490]

Tác giả:

Giá: 150.000đ 300.000đ

Mua sách

+ Xem thêm

Giới thiệu về Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng và các khóa học trên Moon.vn

ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Vận dụng công thức "5W – 2 How" khi ôn luyện
2 Sử dụng "Sơ đồ tư duy" kết hợp với "từ khóa" cốt lõi
3 Sơ đồ tư duy khi học về thời kì chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975)
4 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 1)
5 Vận dụng các dạng "công thức" thường gặp khi ôn luyện môn Lịch sử
6 “Công thức” khi học về nguyên nhân thắng lợi lịch sử Việt Nam (1930 – 1975)
7 “Công thức” khi học về ý nghĩa thắng lợi của các sự kiện lịch sử trọng đại
8 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 2)
9 Phân biệt khái niệm, thuật ngữ cốt lõi liên quan đến lịch sử Việt Nam
10 Phân biệt cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng
11 Phân biệt tính chất của các phong trào cách mạng và sách lược cách mạng
12 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 3)
13 Phân biệt các khái niệm, thuật ngữ cốt lõi thời kì 1945 – 1975
14 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 1)
15 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử thế giới (phần 2)
16 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 4)
17 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 1)
18 Các dạng “Timeline” tổng ôn kiến thức lịch sử Việt Nam (phần 2)
19 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 5)
20 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 1)
21 Bí quyết chinh phục điểm cao môn Lịch sử (phần 2)
22 Thi online kiến thức lịch sử sau khi học về phương pháp (phần 6)