CÁC BÀI TOÁN VÔ CƠ KINH ĐIỂN VÀ ĐỒ THỊ

CÁC BÀI TOÁN VÔ CƠ KINH ĐIỂN VÀ ĐỒ THỊ

Giáo viên: Đỗ Văn Khang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Đỗ Văn Khang

Số bài: 10

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 150.000đ Đăng ký

ID: [115071]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Bài tập kiểu CO2 (phần 1)
2 Bài tập kiểu CO2 (phần 2)
3 Bài tập kiểu CO2 (phần 3)
4 Bài tập kiểu CO2 (phần 4)
5 Bài tập H3PO4 với dung dịch kiềm
6 Bài tập Al3+, Zn2+ với dung dịch kiềm (phần 1)
7 Bài tập Al3+, Zn2+ với dung dịch kiềm (phần 2)
8 Đồ thị phức tạp
9 Đề thi online_luyện tập tổng hợp (đề 1)
10 Đề thi online_luyện tập tổng hợp (đề 2)