CÁC KĨ THUẬT GIẢI NHANH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ÁNH SÁNG

CÁC KĨ THUẬT GIẢI NHANH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ VÀ SÓNG ÁNH SÁNG

Giáo viên: Vũ Ngọc Anh

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Vũ Ngọc Anh

Số bài: 13

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106451]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Phương pháp giải nhanh mạch dao động LC - P1
2 Phương pháp giải nhanh mạch dao động LC - P2
3 Phương pháp giải nhanh mạch dao động LC - P3
4 Phương pháp giải nhanh giao thoa 1 bức xạ
5 Phương pháp giải nhanh giao thoa 2 bức xạ - P1
6 Phương pháp giải nhanh giao thoa 2 bức xạ - P2
7 Phương pháp giải nhanh giao thoa 2 bức xạ - P3
8 Phương pháp giải nhanh giao thoa 3 bức xạ
9 Phương pháp giải nhanh giao thoa 2 bức xạ - P4