CÁC KĨ THUẬT GIẢI NHANH LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG VÀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

CÁC KĨ THUẬT GIẢI NHANH LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG VÀ HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Giáo viên: Vũ Ngọc Anh

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Vũ Ngọc Anh

Số bài: 8

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106444]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Phương pháp giải nhanh mẫu nguyên tử Bo - P1
2 Phương pháp giải nhanh mẫu nguyên tử Bo - P2
3 Phương pháp giải nhanh mẫu nguyên tử Bo - P3
4 Phương pháp giải nhanh bài toán phóng xạ hạt nhân
5 Phương pháp giải nhanh đồ thị phóng xạ hạt nhân
6 Phương pháp giải nhanh bài toán phản ứng hạt nhân