CÁC KĨ THUẬT GIẢI NHANH SÓNG CƠ HỌC

CÁC KĨ THUẬT GIẢI NHANH SÓNG CƠ HỌC

Giáo viên: Vũ Ngọc Anh

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Vũ Ngọc Anh

Số bài: 20

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106445]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Phương pháp giải toán sóng cơ cùng phương
2 Phương pháp giải toán khoảng cách trong sóng cơ
3 Phương pháp giải toán sóng cơ không cùng phương