Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [505897]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu các khóa phục vụ học sinh 2018 30/11/2020
2 [BKGN] Bài 01: Tìm tỉ lệ kiểu hình của phép lai 2 cặp tính trạng 01/12/2020
3 [BKGN] Bài 02: Công thức tìm tần số alen của quần thể 08/12/2020
4 [BKGN] Bài 03: Tìm xác suất trong quy luật di truyền 12/12/2020
5 [BKGN] Bài 05: Xác định kiểu gen và tìm tần số hoán vị 08/01/2021
6 [BKGN] Bài 06: Số loại kiểu gen ở các thể đột biến 14/01/2021
7 [BKGN] Bài 07: Số loại kiểu gen ở F1 22/01/2021
8 [BKGN] Bài 08: Số sơ đồ lai (Phần 1) 28/01/2021
9 [BKGN] Bài 09:Số sơ đồ phép lai thoả mãn tỉ lệ kiểu gen (Phần 2) 04/02/2021
10 [BKGN] Bài 10: Số sơ đồ lai (Phần 3) 13/02/2021
11 [BKGN] Bài 11: Xác định tỉ lệ kiểu hình khi P có x cây 18/02/2021
12 [BKGN] Bài 12: Xác suất trong QLDT (2 hoặc nhiều cá thể) 24/02/2021
13 [BKGN] Bài 14: Số loại kiểu gen của quần thể 09/03/2021
14 [BKGN] Bài 15: Bí kíp giải bài toán vừa có tương tác, vừa có hoán vị gen 09/03/2021
15 [BKGN] Bài 16: Tỉ lệ KH của quần thể có nhiều cặp gen 11/03/2021
16 [BKGN] Bài 17: Một số dạng bài mới về QLDT 13/03/2021
17 [BKGN] Bài 18: Số phép lai (phần 4) 15/03/2021
18 [BKGN] Bài 19: Tần số alen khi có CLTN (Phần 2) 17/03/2021
19 [BKGN] Bài 21: Số KG, số KH khi có đột biến lệch bội 19/03/2021
20 [BKGN] Bài 13: Xác suất trong quần thể 18/04/2021
21 Định hướng nội dung ôn thi sinh học 2018 19/04/2021
22 [BKGN] Bài 04: Số loại giao tử, Tỉ lệ giao tử 21/04/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 bài chưa học
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Giới thiệu các khóa phục vụ học sinh 2018 30/11
2 [BKGN] Bài 01: Tìm tỉ lệ kiểu hình của phép lai 2 cặp tính trạng 01/12
3 [BKGN] Bài 02: Công thức tìm tần số alen của quần thể 08/12
4 [BKGN] Bài 03: Tìm xác suất trong quy luật di truyền 12/12
5 [BKGN] Bài 05: Xác định kiểu gen và tìm tần số hoán vị 08/01
6 [BKGN] Bài 06: Số loại kiểu gen ở các thể đột biến 14/01
7 [BKGN] Bài 07: Số loại kiểu gen ở F1 22/01
8 [BKGN] Bài 08: Số sơ đồ lai (Phần 1) 28/01
9 [BKGN] Bài 09:Số sơ đồ phép lai thoả mãn tỉ lệ kiểu gen (Phần 2) 04/02
10 [BKGN] Bài 10: Số sơ đồ lai (Phần 3) 13/02
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khởi động sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ