Câu bị động

Câu bị động

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Số bài: 5

Hạn sử dụng: 25/06/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 150.000đ Đăng ký

ID: [106406]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Câu bị động và nguyên tắc chuyển đổi câu
2 Các dạng bị động nâng cao
3 Thi online - Câu bị động 1
4 Thi online - Câu bị động 2
5 Thi online - Câu bị động 3