Câu điều kiện

Câu điều kiện

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phạm Liễu

Số bài: 8

Hạn sử dụng: 25/06/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106425]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Các dạng câu điều kiện cơ bản
2 Luyện tập Câu điều kiện
3 Thi online - Câu điều kiện 1
4 Thi online - Câu điều kiện 2
5 Các dạng câu điều kiện nâng cao
6 Thi online - Câu điều kiện 3
7 Thi online - Câu điều kiện 4
8 Thi online - Câu điều kiện 5