Chinh phục bài toán ứng dụng tích phân

Chinh phục bài toán ứng dụng tích phân

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Thế Duy

Số bài: 5

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106433]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Ứng dụng tích phân trong bài toán Diện tích (Phần 1)
2 Ứng dụng tích phân trong bài toán Diện tích (Phần 2)
3 Ứng dụng tích phân trong bài toán Chuyển động
4 Ứng dụng tích phân trong bài toán Thể tích (Phần 1) 28/10/2030
5 Ứng dụng tích phân trong bài toán Thể tích (Phần 2) 30/10/2030
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Ứng dụng tích phân trong bài toán Thể tích (Phần 1) 28/10
2 Ứng dụng tích phân trong bài toán Thể tích (Phần 2) 30/10
KHÓA HỌC KHÁC