Chinh phục câu hỏi Vận dụng Cao - Hóa học

Chinh phục câu hỏi Vận dụng Cao - Hóa học

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

200.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 35

Hạn sử dụng: 13/09/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [15166]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Bài tập nâng cao về phản ứng cộng hợp
2 Bài tập nâng cao về phản ứng cộng hợp (phần 2)
3 Thi Online Bài tập nâng cao về phản ứng cộng hợp
4 Các dạng toán VDC trong hóa hữu cơ phần 1
5 Bài tập nâng cao tổng hợp về vô cơ (phần 1) – Các dạng bài tập đồ thị
6 Các dạng toán VDC trong hóa hữu cơ phần 2
7 Thi Online Bài tập nâng cao tổng hợp về vô cơ (phần 1) – các dạng bài đồ thị
8 Các trường hợp ESTE đặc biệt
9 Bài tập nâng cao về ancol, ete
10 Bài tập nâng cao về điện phân
11 Bài tập nâng cao về kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm (phần 1)
12 Bài tập nâng cao về anđehit, axit cacboxylic
13 Bài tập nâng cao về kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm (phần 2)
14 Bài tập nâng cao về sắt – crom – đồng (phần 1)
15 Thi Online Bài tập nâng cao về ancol, ete
16 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 1)
17 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 2)
18 Bài tập nâng cao về sắt – crom – đồng (phần 2)
19 Bài tập nâng cao về hợp chất hữu cơ chứa nitơ (phần 1)
20 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 1)
21 Bài tập nâng cao về hợp chất hữu cơ chứa nitơ (phần 2)
22 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 3)
23 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 3)
24 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 2)
25 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 4)
26 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 5)
27 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 4)
28 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 5)
29 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 6)
30 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 7)
31 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 6)
32 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 7)
33 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 8)
34 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 9)
35 Bài tập nâng cao tổng hợp về hóa vô cơ và hữu cơ (phần 10)