Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chuyên đề ngữ pháp 10 - 2023

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 670

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Hướng dẫn 1
Tài liệu khóa học 20
BÀI TẬP LUYỆN VIẾT 148
KHÓA CẤU TRÚC 106
KHÓA CẤU TRÚC (Tiếp) 117
Tổng hợp Live 26
[CĐ10]_Bài tập tuần 1 (từ 10/10/2022 - 16/10/2022) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 2 (từ 17/10/2022 - 23/10/2022) 13
[CĐ10]_Bài tập tuần 3 (từ 24/10/2022 - 30/10/2022) 11
[CĐ10]_Bài tập tuần 4 (từ 31/10/2022 - 6/11/2022) 11
[CĐ10]_Bài tập tuần 5 (từ 7/11/2022 - 13/11/2022) 11
[CĐ10]_Bài tập tuần 6 (từ 14/11/2022 - 20/11/2022) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 7 (từ 21/11/2022 - 27/11/2022) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 8 (từ 28/11/2022 - 4/12/2022) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 9 (từ 5/12/2022 - 11/12/2022) 14
[CĐ10]_Bài tập tuần 10 (từ 12/12/2022 - 18/12/2022) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 11 (từ 19/12/2022 - 25/12/2022) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 12 (từ 26/12/2022 - 1/1/2023) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 14 (Từ 9/1/2023 - 15/1/2023) 11
[CĐ10]_Bài tập tuần 15 (Từ 30/1/2023 - 5/2/2023) 11
[CĐ10]_Bài tập tuần 16 (Từ 6/2/2023 - 12/2/2023) 11
[CĐ10]_Bài tập tuần 17 (Từ 13/2/2023 - 19/2/2023) 12
[CĐ10]_Bài tập tuần 18 (Từ 20/2/2023 - 26/2/2023) 13
[CĐ10]_Bài tập tuần 19 (Từ 27/2/2023 - 5/3/2023) 13
[CĐ10]_Bài tập tuần 20 (Từ 6/3/2023 - 12/3/2023) 14
[CĐ10]_Bài tập tuần 22 (từ 20/3/2023 - 26/3/2023) 11
[CĐ10]_Bài tập tuần 23 (Từ 27/3/2023 - 2/4/2023) 12