Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chuyên đề ngữ pháp 9 2023

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 198

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

Hướng dẫn 0
Tài liệu khóa học 20
BÀI TẬP LUYỆN VIẾT 141
KHÓA CẤU TRÚC 107
KHÓA CẤU TRÚC (Tiếp) 118
Tổng hợp Live 62
[CĐ9]_Bài tập tuần 1 (từ 9/5/2022 - 15/5/2022) 26
[CĐ9]_Bài tập tuần 2 (từ 16/5/2022 - 22/5/2022) 14
[CĐ9]_Bài tập tuần 3 (từ 23/5/2022 - 29/5/2022) 15
[CĐ9]_Bài tập tuần 4 (từ 30/5/2022 - 5/6/2022) 16
[CĐ9]_Bài tập tuần 5 (từ 6/6/2022 - 12/6/2022) 12
[CĐ9]_Bài tập tuần 6 (từ 13/6/2022 - 19/6/2022) 14
[CĐ9]_Bài tập tuần 7 (từ 20/6/2022 - 26/6/2022) 14
[CĐ9]_Bài tập tuần 8 (từ 27/6/2022 - 3/7/2022) 16
[CĐ9]_Bài tập tuần 9 (từ 4/7/2022 - 10/7/2022) 15
[CĐ9]_Bài tập tuần 10 (từ 11/7/2022 - 17/7/2022) 12
[CĐ9]_Bài tập tuần 11 (Từ 18/7/2022 - 24/7/2022) 14
[CĐ9]_Bài tập tuần 12 (Từ 25/7/2022 - 31/7/2022) 13
[CĐ9]_Bài tập tuần 13 (Từ 1/8/2022 - 7/8/2022) 13
[CĐ9]_Bài tập tuần 15 (Từ 15/8/2022 - 21/8/2022) 12
[CĐ9]_Bài tập tuần 16 (Từ 22/8/2022 - 28/8/2022) 13
[CĐ9]_Bài tập tuần 17 (Từ 29/8/2022 - 4/9/2022) 13
[CĐ9]_Bài tập tuần 18 (Từ 5/9/2022 - 11/9/2022) 14
[CĐ9]_Bài tập tuần 19 (từ 12/9/2022 - 18/9/2022) 15
[CĐ9]_Bài tập tuần 20 (Từ 19/9/2022 - 25/9/2022) 12