Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đại số tuyến tính (Toán A)

Giáo viên: Thầy Trung Toán

Số bài: 41

Học phí: 800.000 550.000 VNĐ

Đăng ký


Dành cho khối ngành Kỹ thuật, Khoa học (Sư phạm, KHTN)

Xem tiếp

Đại số tuyến tính 41
Bài mới phát hành
1.Luyện đề ĐSTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
2.Bài tập chuyên đề 5
3.ĐS_05_04 - Luyện tập chuyên đề 5
4.ĐS_05_03 - Tích vô hướng và không gian Euclide
5.ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 1)
6.ĐS_05_01 - Dạng song tuyến tính
7.Bài tập giá trị riêng, vecto riêng
8.ĐS_04_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Giá trị riêng và vectơ riêng
9.ĐS_04_03 - Ứng dụng trong kỹ thuật điều khiển TĐ: giải tích mạch điện, hệ thống điều khiển tự động
10.ĐS_04_02 - Không gian đối ngẫu
11.ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 1)
12.Bài tập ánh xạ tuyến tính p2
13.Bài tập ánh xạ tuyến tính p1
14.ĐS_03_05 - Luyện tập các dạng bài tập về ánh xạ tuyến tính
15. ĐS_03_04 - Toán tử tuyến tính
16.ĐS_03_03 - Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính và Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
17.ĐS_03_02 - Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
18.ĐS_03_01 - Định nghĩa và tính chất của ánh xạ tuyến tính
19.ĐS_02_05 - Luyện tập các dạng bài tập về không gian vectơ
20.ĐS_02_04 - Toạ độ và ma trận chuyển cơ sở