Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đại số tuyến tính (Toán B)

Giáo viên: Thầy Trung Toán

Số bài: 40

Học phí: 800.000 550.000 VNĐ

Đăng ký


Dành cho khối ngành Nông - Lâm - Sinh - Y - Dược

Xem tiếp

Đại số tuyến tính 40
Bài mới phát hành
1.ĐS_01_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Ma trận, địnhthức và hệ phương trình tuyến tính
2.ĐS_02_05 - Luyện tập các dạng bài tập về không gian vectơ
3.ĐS_03_05 - Luyện tập các dạng bài tập về ánh xạ tuyến tính
4.Luyện đề ĐSTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
5.ĐS_05_04 - Luyện tập chuyên đề 5
6.ĐS_04_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Giá trị riêng và vectơ riêng
7.Bài tập chuyên đề 5
8.ĐS_05_03 - Tích vô hướng và không gian Euclide
9.ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 2)
10.ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 1)
11.ĐS_05_01 - Dạng song tuyến tính
12.Bài tập giá trị riêng, vecto riêng
13.ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 2)
14.ĐS_04_01 - Trị riêng và vectơ riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 1)
15.Bài tập ánh xạ tuyến tính p2
16.Bài tập ánh xạ tuyến tính p1
17.ĐS_03_04 - Toán tử tuyến tính
18.ĐS_03_03 - Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính và Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
19.ĐS_03_02 - Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.
20.ĐS_03_01 - Định nghĩa và tính chất của ánh xạ tuyến tính