Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đại số tuyến tính (Toán C)

Giáo viên: Thầy Trung Toán

Số bài: 41

Học phí: 800.000 550.000 VNĐ

Đăng ký


Dành cho khối ngành Kinh tế, Thương mại, Tài chính, Ngân hàng, Luật hoặc Quản trị kinh doanh ...

Xem tiếp

Đại số tuyến tính 41
Bài mới phát hành
1.ĐS_01_04 - Luyện tập các dạng bài tập về Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính
2.ĐS_05_04 - Luyện tập chuyên đề 5
3.Luyện đề ĐSTT – Toán Cao Cấp các trường Đại học những năm gần đây
4.ĐS_03_05 - Luyện tập các dạng bài tập về ánh xạ tuyến tính
5.ĐS_04_03 - Luyện tập các dạng bài tập về Giá trị riêng và vectơ riêng
6.ĐS_02_05 - Luyện tập các dạng bài tập về không gian vectơ
7.Bài tập chuyên đề 5
8.ĐS_05_03 - Tích vô hướng và không gian Euclide
9.ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 2)
10.ĐS_05_02 - Dạng toàn phương (Phần 1)
11.ĐS_05_01 - Dạng song tuyến tính
12.Bài tập giá trị riêng, vecto riêng
13.ĐS_04_02 - Không gian đối ngẫu
14.ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 2)
15.ĐS_04_01 - Trị riêng và vector riêng, Đa thức đặc trưng và phương trình đặc trưng của một ma trận; Ma trận chéo hóa được, Điều kiện cần và đủ để một ma trận chéo hóa được, Thuật toán (Phần 1)
16.Bài tập ánh xạ tuyến tính p2
17.Bài tập ánh xạ tuyến tính p1
18.ĐS_03_04 - Toán tử tuyến tính
19.ĐS_03_03 - Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính và Ma trận biểu diễn của ánh xạ tuyến tính theo các cặp cơ sở khác nhau.
20.ĐS_03_02 - Nhân và ảnh của ánh xạ tuyến tính.