Đề thi online môn TOÁN HỌC - Hình học

Đề thi online môn TOÁN HỌC - Hình học

Giáo viên: Moon

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Moon

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000 đ Đăng ký

ID: [106416]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 100.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Thi online: thể tích khối chóp - Đề 1
2 Thi online: thể tích khối chóp - Đề 2
3 Thi online: khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng - Đề 1
4 Thi online: khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng - Đề 2
5 Thi online: khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau - Đề 1
6 Thi online: khoảng cách hai đường thẳng chéo nhau - Đề 2
7 Thi online: khối lăng trụ đứng - Đề 1
8 Thi online: khối hộp-lập phương - Đề 1
9 Thi online: tỷ số thể tích - Đề 1
10 Thi online: tỷ số thể tích - Đề 2
11 Thi online: tỷ số thể tích - Đề 3
12 Thi online: mặt cầu – hình cầu – khối cầu - Đề 1
13 Thi online: mặt cầu – hình cầu – khối cầu - Đề 2
14 Thi online: mặt cầu – hình cầu – khối cầu - Đề 3
15 Thi online: mặt nón-hình nón-khối nón - Đề 1
16 Thi online: cực trị hình học không gian - Đề 1
17 Thi online: cực trị hình học không gian - Đề 2
18 Thi online: ứng dụng hình không gian vào một số bài toán thực tế - Đề 1
19 Thi online: ứng dụng hình không gian vào một số bài toán thực tế - Đề 2
20 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 1
21 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 2
22 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 3
23 Thi online: mặt cầu – hình cầu – khối cầu - Đề 1
24 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 1
25 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 2
26 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 3
27 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 4
28 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 5
29 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 6
30 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 7
31 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 8
32 Thi online: kiểm tra tổng hợp - Đề 9