Toán học lớp 11 Khóa 2022 - Thầy Lê Văn Tuấn

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 4

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 1.000.000 600.000 VNĐ

Đăng ký

CHUYÊN ĐỀ 1: LƯỢNG GIÁC 20
CHUYÊN ĐỀ 2: PHÉP BIẾN HÌNH 12
CHUYÊN ĐỀ 3: TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT 16
CHUYÊN ĐỀ 4: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÌNH KHÔNG GIAN 3
CHUYÊN ĐỀ 5: DÃY SỐ CẤP SỐ 5
CHUYÊN ĐỀ 6: GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ-HÀM SỐ, HÀM SỐ LIÊN TỤC 11
CHUYÊN ĐỀ 7: ĐẠO HÀM VÀ ỨNG DỤNG 11
CHUYÊN ĐỀ 9: QUAN HỆ VUÔNG GÓC-GÓC VÀ KHOẢNG CÁCH TRONG KHÔNG GIAN 21
Bài mới phát hành
1.Phương trình lượng giác thường gặp (phần 3) 17/06/2021
2.Phương trình lượng giác thường gặp (phần 2) 15/06/2021
3.Phương trình lượng giác thường gặp (phần 2) 10/06/2021
4.Phương trình lượng giác cơ bản phần 2 09/06/2021
5.Phương trình lượng giác cơ bản phần 1 08/06/2021
6.Phương trình lượng giác cơ bản (phần 1) 07/06/2021

Phản hồi từ học sinh