Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Quy luật di truyền và Di truyền quần thể

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

ID: 2113

Tác giả:

Số Trang: 0

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách


Bạn đọc thân mến! 
Đã từ nhiều năm nay, các thế hệ học sinh và giáo viên đã biết đến thầy Phan Khắc Nghệ qua các cuốn sách tham khảo ôn thi THPT môn Sinh học rất hữu ích và trọng tâm, đã giúp các bạn học sinh có các tài liệu tham khảo giá trị để tự học và nâng cao điểm số trong kì thi THPT Quốc gia; giúp các bạn đồng nghiệp có tài liệu tham khảo để sử dụng trong các bài giảng, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giảng dạy Sinh học phổ thông.

Xem tiếp

Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 22
Khóa học: Nâng cao - Quy luật di truyền 40
Chuyên đề 1: Quy luật phân li 1
Chuyên đề 2: Quy luật phân li độc lập 1
Chuyên đề 3: Tương tác gen và gen đa hiệu 1
Chuyên đề 4: Liên kết gen và hoán vị gen 1
Chuyên đề 5: Di truyền liên kết giới tính 1
Chuyên đề 6: Di truyền ngoài nhân 1
Chuyên đề 7: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen 1
Chuyên đề 9: Di truyền quần thể 7
Chuyên đề 8: Ôn tập quy luật di truyền 1