Tự học Quy luật di truyền và Di truyền quần thể

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

ID: 2113

Tác giả:

Số Trang: 0

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 99.000 VNĐ

mua


Để có một bộ tài liệu giúp học sinh ôn luyện toàn bộ kiến thức Sinh học một cách cô đọng, trọng tâm theo sát đề thi THPT Quốc gia, thầy Phan Khắc Nghệ xuất bản Bộ sách ID Luyện thi THPT QG: TỰ HỌC SINH HỌC theo các chủ đề lớn, mỗi chủ đề lại được chia nhỏ thành các chuyên đề và dạng bài tập. 
Và trên tay các quý độc giả đang sở hữu là cuốn sách ID Luyện thi THPT QG môn Sinh học thứ hai: TỰ HỌC QUY LUẬT DI TRUYỀN VÀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ. Cuốn sách này được viết theo các chuyên đề kiến thức từ cơ bản đến nâng cao. Mỗi chuyên đề thường được trình bày đầy đủ 5 phần:
+ Phần I: Trọng tâm kiến thức lí thuyết.
+ Phần II: Một số công thức giải nhanh.
+ Phần III: Các dạng bài tập thường gặp.
+ Phần IV: Một số lỗi trường gặp.
+ Phần V: Bài tập tự rèn luyện. 

Sách luyện thi THPT QG môn Sinh học Tự học Quy luật di truyền và Di truyền quần thể

TỰ HỌC QUY LUẬT DI TRUYỀN VÀ DI TRUYỀN QUẦN THỂ sẽ là cuốn tài liệu đặc biệt quan trọng giúp các em học sinh nâng cao kiến thức Sinh học, Luyện thi tốt nghiệp THPT QG và giúp giáo viên nâng cao hiệu quả dạy học. Dù rất tâm huyết và dành nhiều thời gian để biên soạn, song do những hạn chế khách quan và chủ quan nên cuốn sách có thể còn có thiếu sót nhất định, tác giả rất mong nhận được các ý kiến góp ý để trong lần tái bản sau cuốn sách được hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp.

Sách luyện thi THPT QG môn Sinh học Tự học Quy luật di truyền và Di truyền quần thể
Xin gửi về địa chỉ: thaynghe99@gmail.com. 
TS. Phan Khắc Nghệ

CHUYÊN ĐỀ 1: QUY LUẬT PHÂN LI 1
CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP 1
CHUYÊN ĐỀ 3: TƯƠNG TÁC GEN VÀ GEN ĐA HIỆU 1
CHUYÊN ĐỀ 4: LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 1
CHUYÊN ĐỀ 5: DI TRUYỀN LIÊN KẾT GIỚI TÍNH 1
CHUYÊN ĐỀ 6: DI TRUYỀN NGOÀI NHÂN 1
CHUYÊN ĐỀ 7: ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN 1
CHUYÊN ĐỀ 9: DI TRUYỀN QUẦN THỂ 7
CHUYÊN ĐỀ 8: ÔN TẬP QUY LUẬT DI TRUYỀN 1
NÂNG CAO P2 - QUY LUẬT DI TRUYỀN 45
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP SINH HỌC 23
Bài mới phát hành
1.Chuyên đề 6: Di truyền ngoài nhân - Đề 1 20/05/2021
2.Chuyên đề 6: Di truyền ngoài nhân - Đề 2 20/05/2021
3.Chuyên đề 2 - Quy luật phân li độc lập - Đề 1 20/05/2021
4.Chuyên đề 2 - Quy luật phân li độc lập - Đề 2 20/05/2021
5.Chuyên đề 2 - Quy luật phân li độc lập - Đề 3 20/05/2021
6.Chuyên đề 2 - Quy luật phân li độc lập - Đề 4 20/05/2021
7.Chuyên đề 2 - Quy luật phân li độc lập - Đề 5 20/05/2021
8.Chuyên đề 2 - Quy luật phân li độc lập - Đề 6 20/05/2021
9.Tương tác gen và gen đa hiệu - Đề 1 20/05/2021
10.Tương tác gen và gen đa hiệu - Đề 2 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh