Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tự học Ứng dụng Di truyền học, Tiến hóa và Sinh thái

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

ID: 604

Tác giả:

Số Trang: 0

Kích thước: 19x27cm

Số lần tra cứu: Không giới hạn

Giá: 200.000 129.000 VNĐ

Mua sách


Để có một bộ tài liệu giúp học sinh THPT ôn luyện toàn bộ kiến thức Sinh học một cách cô đọng, trọng tâm theo sát đề thi THPT Quốc gia, thầy Phan Khắc Nghệ xuất bản cuốn sách Luyện thi THPT QG môn Sinh học: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN – TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI theo các chủ đề lớn, mỗi chủ đề lại được chia nhỏ thành các chuyên đề và dạng bài tập. 

Xem tiếp

Khóa học: Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học 21
Khóa học: Nâng cao - Di truyền quần thể và di truyền người 27
Chuyên đề I: Ứng dụng di truyền vào chọn giống 3
Chuyên đề 2: Di truyền học người 3
Chuyên đề 3: Bằng chứng tiến hóa và giới thiệu về một số thuyết tiến hóa 1
Chuyên đề 4: Các nhân tố tiến hóa 1
Chuyên đề 5: Loài và sự hình thành loài mới 1
Chuyên đề 6: Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất 1
Chuyên đề 7: Cá thể và quần thể 1
Chuyên đề 8 - Quần xã sinh vật 2
Chuyên đề 9: Cấu trúc của hệ sinh thái và sinh quyển 1
Chuyên đề 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong hệ sinh thái 1