Điện xoay chiều

Điện xoay chiều

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 38

Hạn sử dụng: 15/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106608]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Đại cương điện xoay chiều
2 Luyện tập - Đại cương điện xoay chiều
3 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C
4 Luyện tập - Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử R,L hoặc C
5 Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp
6 Luyện tập - Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp
7 Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều
8 Luyện tập - Mối quan hệ các đại lượng điện xoay chiều
9 Giản đồ vecto chung gốc
10 Giản đồ vecto trượt
11 Sử dụng số phức giải bài tập điện xoay chiều
12 Công suất
13 Cực trị điện xoay chiều - R biến thiên - Phần 1
14 Cực trị điện xoay chiều - R biến thiên - Phần 2
15 Cực trị điện xoay chiều - R biến thiên - Phần 3
16 Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều - R biến thiên
17 Cực trị điện xoay chiều - LC biến thiên - Phần 1
18 Cực trị điện xoay chiều - L,C biến thiên - Phần 2
19 Cực trị điện xoay chiều - L,C biến thiên - Phần 3
20 Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên- Phần 1
21 Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên- Phần 2
22 Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên- Phần 3
23 Máy phát điện xoay chiều ba pha
24 Luyện tập - Truyền tải điện năng
25 Máy phát điện xoay chiều một pha
26 Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều một pha
27 Luyện tập - Công suất
28 Máy biến áp
29 Máy biến áp
30 Luyện tập - Sử dụng số phức giải bài tập điện xoay chiều
31 Luyện tập - Giản đồ vecto trượt
32 Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều - L,C biến thiên
33 Luyện tập - Giản đồ vecto chung gốc
34 Động cơ điện không đồng bộ ba pha
35 Luyện tập - Động cơ điện xoay chiều ba pha
36 Luyện tập - Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên
37 Truyền tải điện năng
38 Luyện tập - Máy phát điện xoay chiều ba pha