Điện xoay chiều và giao động điện từ - Tập 2

Điện xoay chiều và giao động điện từ - Tập 2

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 200.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 32

Hạn sử dụng: 06/09/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [112312]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Đại cương điện xoay chiều
2 Mạch điện xoay chiều chỉ có một phần tử
3 Mạch điện RLC nối tiếp
4 Cuộn dây không thuần cảm, mạch RLrC
5 Sử dụng giản đồ vecto giải bài toán điện xoay chiều - P1
6 Sử dụng giản đồ vecto giải bài toán điện xoay chiều - P2
7 Sử dụng số phức giải bài toán điện xoay chiều
8 Mối quan hệ các đại lượng tức thời trong điện xoay chiều
9 Công suất
10 Hiện tượng cộng hưởng điện
11 Cực trị điện xoay chiều - R biến thiên - P1
12 Cực trị điện xoay chiều - R biến thiên - P2
13 Cực trị điện xoay chiều - R biến thiên - P3
14 Cực trị điện xoay chiều - L,C biến thiên - P1
15 Cực trị điện xoay chiều - L,C biến thiên - P2
16 Cực trị điện xoay chiều - L,C biến thiên - P3
17 Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên - P1
18 Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên - P2
19 Cực trị điện xoay chiều - Tần số biến thiên - P3
20 Hộp kín
21 Máy biến áp
22 Truyền tải điện năng
23 Máy phát điện xoay chiều một pha
24 Máy phát điện xoay chiều ba pha
25 Động cơ không đồng bộ ba pha
26 Đại cương mạch dao động điện từ LC
27 Mối quan hệ các đại lượng trong mạch LC
28 Bài toán thời gian trong mạch dao động LC
29 Mạch LC và các dạng bài tập nâng cao
30 Sóng điện từ
31 Truyền thông bằng sóng điện từ
32 Bài tập nâng cao sóng điện từ và truyền thông bằng sóng điện từ