Giải chuyên đề bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (thuần)

Giải chuyên đề bài tập đốt cháy hợp chất hữu cơ (thuần)

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 12

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106459]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Phương pháp định tính - phương pháp định lượng
2 Phương pháp định lượng xác định một số hợp chất hữu cơ quan trọng
3 Giải bài tập thuần đốt cháy hiđro - thuần đốt cháy amin
4 Giải bài tập thuần đốt cháy hỗn hợp chất hữu cơ không chứa oxi (hiđrocacbon và amin)
5 Giải bài tập đốt cháy kết hợp phân tích - biện luận tìm CTPT, CTCT
6 Dựa vào công thức phân tử phân tích tìm quy luật bài tập đốt cháy
7 Dựa vào giả thiết tỉ lệ trong hỗn hợp để biến đổi giải bài tập đốt cháy
8 Một số hướng xử lí hay giải bài tập đốt cháy hỗn hợp các chất đặc biệt
9 Thi online - Phương pháp định tính - phương pháp định lượng
10 Thi online - Phương pháp định lượng xác định một số hợp chất hữu cơ quan trọng
11 Thi online - Giải bài tập thuần đốt cháy hỗn hợp chất hữu cơ không chứa oxi (hiđrocacbon và amin)
12 Thi online - Giải bài tập thuần đốt cháy hiđro - thuần đốt cháy amin