Giao tiếp theo tình huống

Giao tiếp theo tình huống

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

300.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Quỳnh Trang

Số bài: 28

Hạn sử dụng: 11/07/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 300.000 đ

Đăng ký

ID: [106511]

Tác giả:

Giá: 300.000đ 300.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 At the airport
2 At the bank
3 Bài luyện tập 02
4 Bài luyện tập 01
5 Self introduction
6 Bài luyện tập 03
7 At the restaurant
8 Bài luyện tập 04
9 On the telephone
10 Bài luyện tập 05
11 Shopping
12 Bài luyện tập 06
13 Renting
14 Bài luyện tập 07
15 Directions
16 Bài luyện tập 08
17 At school
18 Bài luyện tập 09
19 At the cinema
20 Bài luyện tập 10
21 At work
22 Bài luyện tập 11
23 Meetings
24 Bài luyện tập 12
25 At the hospital
26 Bài luyện tập 13
27 At the party
28 Bài luyện tập 14
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
KHÓA HỌC KHÁC