Hóa học 11 khóa 2020 - thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học 11 khóa 2020 - thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 600.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 182

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

100.000đ 600.000đ Đăng ký

ID: [41237]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 600.000đ

Mua sách

+ Xem thêm


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Nâng cao về Anđehit, Axit cacboxylic.
2 Các bài toán nâng cao về Andehit, Axit cacboxylic
3 Thi online - Các dạng toán về Axit cacboxylic.
4 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic – phần 3
5 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic – phần 2
6 Các dạng toán trọng điểm về axit cacboxylic – phần 1
7 Thi online - Axit cacboxylic.
8 Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic – phần 2
9 Lý thuyết trọng tâm về axit cacboxylic – phần 1
10 Thi online - Các dạng toán về Anđehit, Xetol.
11 Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xetol (phần 3)
12 Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xetol (phần 2)
13 Các dạng toán trọng điểm về Anđehit, Xetol (phần 1)
14 Thi online - Anđehit – Xetol.
15 Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton (phần 2)
16 Lý thuyết trọng tâm về anđehit – xeton (phần 1)
17 Thi online - Dẫn xuất Halogen.
18 Tổng ôn ancol – phenol
19 Thi online - Nâng cao về Ancol, Phenol.
20 Bài ĐB9: Nâng cao về Ancol, Phenol.
21 Thi online - Phenol.
22 Phenol.
23 Thi online - Các dạng toán về Ancol.
24 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 5)
25 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 4)
26 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 3)
27 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 2)
28 Các dạng toán trọng tâm về Ancol (phần 1)
29 Thi online - Ancol
30 Lý thuyết trọng tâm về Ancol (phần 2)