Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516143]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Ankađien, Ankin.
2 Các dạng toán trọng điểm về ankađien
3 Các dạng bài lý thuyết trọng điểm về ankađien
4 Lý thuyết trọng tâm về ankađien
5 Thi online - Ankin.
6 Các dạng bài tập trọng điểm về ankin – phần 2
7 Các dạng bài tập trọng điểm về ankin – phần 1
8 Lý thuyết trọng tâm về ankin
9 Thi online - Bài tập nâng cao về hỗn hợp Ankan, Anken.
10 Bài tập nâng cao về hỗn hợp Ankan, Anken
11 Thi online - Anken.
12 Các dạng bài tập trọng tâm về anken (phần 3)
13 Các dạng bài tập trọng tâm về anken (phần 2)
14 Các dạng bài tập trọng tâm về anken (phần 1)
15 Các dạng câu hỏi lý thuyết về anken
16 Lý thuyết trọng tâm về Anken
17 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về xicloankan
18 Lý thuyết trọng tâm về xicloankan
19 Thi oninle – Bài tập về phản ứng tách hiđro và phản ứng cracking
20 Bài toán trọng điểm về hidraocacbon no - Phần 3
21 Bài toán trọng điểm về hidraocacbon no (phản ứng tách H2) - Phần 2
22 Thi online - Bài tập về phản ứng đốt cháy và phản ứng với phản ứng thế halogen
23 Bài toán trọng điểm về hiđrocacbon no - Phần 1
24 Thi online - Ankan.
25 Lý thuyết trọng tâm về ankan
26 Thi online - Phản ứng của chất hữu cơ.
27 Phản ứng của chất hữu cơ.
28 Thi onine – Danh pháp hợp chất hữu cơ
29 Các loại danh pháp hợp chất hữu cơ
30 Cơ sở để gọi tên chất hữu cơ – nhóm chức
31 Thi online - Cấu trúc phân tử hữu cơ.
32 Thi online – cấu tạo hợp chất hữu cơ và đồng đẳng – đồng phân
33 Đồng đẳng – đồng phân
34 Cấu tạo hóa học của hợp chất hữu cơ
35 Thi online - Các phương pháp xác định CTPT chất hữu cơ (đề 2)
36 Thi online - Các phương pháp xác định CTPT chất hữu cơ (đề 1)
37 Các phương pháp xác định CTPT chất hữu cơ (phần 2)
38 Các phương pháp xác định CTPT chất hữu cơ (phần 1)
39 Thi online - Các phương pháp phân tích nguyên tố, phân tích KLPT.
40 Các phương pháp phân tích nguyên tố, phân tích KLPT.
41 Thi online - Khái niệm, phân loại và các dạng CTTQ.
42 Khái niệm, phân loại và các dạng CTTQ.
43 Thi online - Silic và hợp chất của silic
44 Silic và hợp chất của silic
45 Bài toán nhiệt phân muối cacbonat
46 Các dạng toán về muối cacbonat: phản ứng với axit, bazơ
47 Thi online - Các dạng toán về CO2.
48 Các dạng toán trọng tâm về hợp chất của cacbon: CO₂
49 Thi online - Các dạng toán về C, CO.
50 Các dạng toán trọng điểm về nguyên tố cacbon (phần 2)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Bài tập nâng cao về hỗn hợp Hidrocacbon mạch hở 29/11
2 Thi online - Bài tập nâng cao về hỗn hợp Hidrocacbon mạch hở. 02/12
3 Benzen và Ankylbenzen. 05/12
4 Các Hidrocacbon thơm khác. 07/12
5 Thi online - hiđrocacbon thơm 09/12
6 Bài ĐB8: Nâng cao về Hidrocacbon thơm. 11/12
7 Thi online - Nâng cao về Hidrocacbon thơm. 13/12
8 Lý thuyết trọng tâm về Ancol (phần 1) 17/12
9 Lý thuyết trọng tâm về Ancol (phần 2) 18/12
10 Thi online - Ancol 21/12
KHÓA HỌC KHÁC

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Thầy Phạm Hùng Vương