Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516143]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Dạng toán trọng điểm 2 – Bài toán HNO₃ phản ứng với kim loại
2 Thi online - Dạng toán trọng điểm 1- các câu hỏi lí thuyết về axit nitric (HNO₃)
3 Dạng toán trọng điểm 1 – các câu hỏi lí thuyết về axit nitric (HNO₃)
4 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về axit nitric.
5 LÝ THUYẾT trọng tâm về Axit nitric (HNO₃)
6 Thi online - Kiểm tra về nitơ, ammoniac, muối amoni.
7 Thi online-Một số mẫu câu hỏi trọng điểm về amoniac và muối amoni
8 Hướng dẫn giải: Một số mẫu câu hỏi trọng điểm về amoniac và muối amoni
9 Thi online – lý thuyết trọng tâm về muối amoni (NH₄⁺)
10 Lý thuyết trọng tâm về muối amoni (NH₄⁺)
11 Thi online - lý thuyết trọng tâm về Amoniac (NH₃)
12 Lý thuyết trọng tâm về amoni (NH₃)
13 Thi online – Các dạng bài tập trọng điểm về Nitơ đơn chất
14 Các dạng bài tập trọng điểm về Nitơ đơn chất
15 Khái quát các vấn đề về Nitơ đơn chất
16 Thi online - Khái quát về nhóm VA
17 Khái quát về nhóm VA – Nitơ và Photpho
18 Thi online – Ôn tập – Kiểm tra chương Sự điện li – đề 2
19 Thi online – Ôn tập – Kiểm tra chương Sự điện li – đề 1
20 Thi online - Các dạng toán giải theo phương trình ion (phần 2)
21 Bài toán giải thep phương trình ion – phần 2
22 Thi online - Các dạng toán giải theo phương trình ion – phần 1
23 Bài toán giải thep phương trình ion – phần 1
24 Thi online - Một số vấn đề nâng cao về dung dịch.
25 Bài đặc biệt 03 – Một số vấn đề nâng cao về dung dịch
26 Thi online - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
27 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
28 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về pH – đề 2
29 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về pH – đề 1
30 Các dạng toán trọng điểm về pH – phần 1
31 Các dạng toán trọng điểm về pH – phần 3
32 Các dạng toán trọng điểm về pH – phần 2
33 Thi online - Phản ứng axit – bazơ. Lập phương trình ion rút gọn
34 Bài đặc biệt 02 – Phản ứng axit – bazơ và Lập phương trình ion rút gọn
35 Thi online - Phương pháp bảo toàn điện tích trong dung dịch
36 Bài đặc biệt 01 – Phương pháp bảo toàn điện tích trong dung dịch
37 Thi online - Sự điện li của nước và độ pH của dung dịch
38 Vấn đề 03 – Sự điện li của nước và độ pH của dung dịch
39 Thi online - Khái niệm về axit, bazơ, muối.
40 Vấn đề 02 – Khái niệm về muối, axit và bazơ – phần 2
41 Vấn đề 02 – Khái niệm về muối, axit và bazơ – phần 1
42 Thi online - Sự điện li – chất điện li (phần 2)
43 Vấn đề 01 – Sự điện li (phần 2)
44 Thi online - Sự điện li – chất điện li (phần 1)
45 Vấn đề 01 – Sự điện li (phần 1)
46 Vận dụng các phương pháp bảo toàn trong giải toán (phần 3)
47 Bài đặc biệt: Vận dụng các phương pháp bảo toàn trong giải toán (phần 3)
48 Vận dụng các phương pháp bảo toàn trong giải toán (phần 2)
49 Bài đặc biệt: Vận dụng các phương pháp bảo toàn trong giải toán (phần 2)
50 Kĩ năng cân bằng phản ứng oxi hóa khử
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thi online - Dạng toán trọng điểm 2- Bài toán HNO₃ phản ứng với kim loại 19/09
2 Dạng toán trọng điểm 3 – Bài toán HNO₃ phản ứng với hợp chất vô cơ 21/09
3 Thi online - Dạng toán trọng điểm 3 – Bài toán HNO₃ phản ứng với hợp chất vô cơ 22/09
4 Các vấn đề lí thuyết trọng tâm về muối nitrat 24/09
5 Thi online - Các vấn đề lí thuyết trọng tâm về muối nitrat 26/09
6 Dạng toán trọng tâm 1 - Bài tập về tính oxh của muối nitrat trong môi trường axit 28/09
7 Thi online – Bài tập về tính oxi hóa của muối nitrat (trong môi trường H⁺) 29/09
8 Dạng toán trọng tâm 2 - Bài toán về phản ứng nhiệt phân muối Nitrat 01/10
9 Thi online – Bài tập về phản ứng nhiệt phân muối nitrat 02/10
10 Lý thuyết trọng tâm về đơn chất photpho 04/10
KHÓA HỌC KHÁC

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Phạm Hùng Vương