Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Số bài: 97

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516227]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa học sẽ được cập nhật đề cương và chính thức khai giảng vào ngày 5/8/2020


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về HNO₃
2 Thi online - Luyện tập chương 2
3 Thi online - Phân bón hoá học
4 Phân bón hoá học
5 Thi online - Photpho và hợp chất
6 Lý thuyết trọng tâm về hợp chất của PHOTPHO
7 Lý thuyết trọng tâm về PHOTPHO
8 Thi online - Muối nitrat
9 Muối Nitrat
10 Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về axit nitric
11 Lý thuyết trọng tâm axit nitric (HNO₃)
12 Thi online – Một số câu hỏi trọng tâm về muối amoni (NH₄⁺)
13 Lý thuyết trọng tâm muối AMONI (NH₄⁺)
14 Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về amoniac
15 Hợp chất của nitơ: AMONIAC (NH₃)
16 Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về nitơ
17 Tìm hiểu về nguyên tố Nitơ
18 Thi online - Tổng quan cấu tạo - tính chất và quy luật biến đổi nhóm NITƠ
19 Thi online - Sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích giải bài tập
20 Tổng quan về nhóm NITƠ
21 Phương pháp bảo toàn điện tích
22 Thi online - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng tạo kết tủa
23 Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng tạo kết tủa
24 Thi online - Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng axit - bazơ
25 Hệ phản ứng trao đổi trong dung dịch - Phản ứng axit - bazơ
26 Thi online - Bài toán tính pH của dung dịch chất điện li
27 Thi online - Sử dụng phương trình ion rút gọn giải một số dạng bài tập
28 Sử dụng phương trình ion rút gọn giải một số dạng bài tập
29 Bài toán tính pH của dung dịch chất điện li - Phần 2
30 Bài toán tính pH của dung dịch chất điện li - Phần 1
31 Thi online - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
32 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
33 Thi online - Đánh giá độ pH của dung dịch muối
34 Nâng cao - Đánh giá độ pH của dung dịch muối
35 Thi online - Sự điện li của nước - pH và chất chỉ thị axit - bazơ
36 Sự điện li của nước - pH và chất chỉ thị axit - bazơ
37 Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại MUỐI
38 Định nghĩa - phân loại và tính chất của muối
39 Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại AXIT - BAZƠ
40 Định nghĩa - phân loại AXIT - BAZƠ
41 Thi online - Các dạng câu hỏi về độ điện li và cân bằng điện li
42 Nâng cao - Độ điện li và cân bằng điện li
43 Thi online - Câu hỏi lý thuyết về sự điện li - phân loại chất điện li
44 Lý thuyết trọng tâm về sự điện li
45 Thẻ NÃO - Tìm hiểu về một cách học của thầy Phạm Hùng Vương
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Các dạng toán trọng điểm về muối nitrat 27/11
2 Thi online - Các dạng toán trọng điểm về muối nitrat 29/11
3 Tổng quan về nhóm CACBON 01/12
4 Một số vấn đề mở đầu về hóa học Hữu Cơ 01/12
5 Các dạng toán trọng tâm về Photpho và hợp chất 02/12
6 Thi online - Tổng quan về nhóm CACBON 03/12
7 Thi online - Một số vấn đề mở đầu về hóa học Hữu Cơ 03/12
8 Thi online - Các dạng toán trọng tâm về Photpho và hợp chất 04/12
9 Lý thuyết trọng tâm về ANKAN 05/12
10 Lý thuyết trọng tâm về Cacbon và hợp chất 06/12
KHÓA HỌC KHÁC

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Thầy Nguyễn Anh Tuấn