Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Phạm Hùng Vương

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Số bài: 26

Hạn sử dụng: 30/05/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [516227]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách

Khóa học sẽ được cập nhật đề cương và chính thức khai giảng vào ngày 5/8/2020


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
2 Thi online - Đánh giá độ pH của dung dịch muối
3 Nâng cao - Đánh giá độ pH của dung dịch muối
4 Thi online - Sự điện li của nước - pH và chất chỉ thị axit - bazơ
5 Sự điện li của nước - pH và chất chỉ thị axit - bazơ
6 Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại MUỐI
7 Định nghĩa - phân loại và tính chất của muối
8 Thi online - Câu hỏi về định nghĩa và phân loại AXIT - BAZƠ
9 Định nghĩa - phân loại AXIT - BAZƠ
10 Thi online - Các dạng câu hỏi về độ điện li và cân bằng điện li
11 Nâng cao - Độ điện li và cân bằng điện li
12 Thi online - Câu hỏi lý thuyết về sự điện li - phân loại chất điện li
13 Lý thuyết trọng tâm về sự điện li
14 Thẻ NÃO - Tìm hiểu về một cách học của thầy Phạm Hùng Vương
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thi online - Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li 19/09
2 Các dạng bài tập tính toán độ pH của dung dịch chất điện li 20/09
3 Sử dụng phương trình ion rút gọn giải một số dạng bài tập 22/09
4 Thi online - Sử dụng phương trình ion rút gọn giải một số dạng bài tập 23/09
5 Thi online - Sử dụng phương pháp bảo toàn điện tích giải bài tập 30/09
6 Phương pháp bảo toàn điện tích 30/09
7 Tổng quan về nhóm NITƠ 01/10
8 Thi online - Tổng quan cấu tạo - tính chất và quy luật biến đổi nhóm NITƠ 02/10
9 Tìm hiểu về nguyên tố Nitơ 03/10
10 Thi online - Một số câu hỏi trọng tâm về nitơ 04/10
KHÓA HỌC KHÁC

Hóa học lớp 11 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn