Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Hướng dẫn ôn luyện thi Học sinh giỏi cấp tỉnh và thành phố lớp 12 môn Lịch sử

Giáo viên: Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng

Số bài: 105

Hạn sử dụng: 30/06/2024

Học phí: 700.000 VNĐ

Đăng ký

Chủ đề 1: Lịch sử thế giới 1945 - 2000 19
Chủ đề 2: Lịch sử Việt Nam 1858 – 1919 9
Chủ đề 3: Lịch sử Việt Nam 1919 – 2000 37
Chủ đề 4: Tông ôn, nâng cao các chủ đề ôn thì HSG 40
Bài mới phát hành
1.Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): lí do, quan điểm và nội dung, thành tựu của đổi mới
2.Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
3.So sánh các vấn đề của Lịch sử Việt Nam 1930 – 1975
4.Việt Nam trên con đường đổi mới đất nước (1986 – 2020): Lí do, quan điểm và nội dung của đường lối đổi mới
5.So sánh các chiến dịch trong chống Pháp và chống Mĩ
6.Việt Nam sau Đại thắng mùa Xuân 1975 – Toàn cảnh
7.Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh
8.Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 qua ba chiến dịch – Toàn cảnh
9.Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)
10.Chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam (1974 – 1975)
11.So sánh các chiến lược chiến tranh của Mĩ (1954 - 1975)
12.Hiệp định Pari và cái nhìn so sánh với Hiệp đinh Giơnevơ
13.Ôn tập về vai trò miền Bắc và các chiến lược chiến tranh của Mĩ ở miễn Nam (1954 - 1975)
14.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973), (phần 2)
15.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973) phần 2
16.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973), (phần 1)
17.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược Việt Nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh của Mĩ (1969 – 1973) phần 1
18.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 – 1968)
19.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh cục bộ của Mĩ (1965 - 1968)
20.Cách mạng miền Nam đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mĩ (1961 - 1965)