Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA GIẢI ĐỀ 2023

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 939

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Hướng dẫn học 3
Tài liệu khóa học 134
Khóa ôn thi vào chuyên - Ôn thi học sinh giỏi 529
Các bài luận mẫu 47
Bài tập củng cố hàng tuần 98
THI THỬ THÁNG 34
Bộ đề thi thử các trường 51
Bộ câu hỏi 8+ 44
Bộ câu hỏi 9+ 329
Tổng hợp Live 22
Tuần 1 (Từ ngày 1/2/2023 - 5/2/2023) 40
Tuần 2 (Từ ngày 6/2/2023 - 12/2/2023) 62
Tuần 3 (Từ ngày 13/2/2023 - 19/2/2023) 56
Tuần 4 (Từ ngày 20/2/2023 - 26/2/2023) 58
Tuần 5( Từ ngày 27/2/2023 - 5/3/2023) 60
Tuần 6( Từ ngày 6/3/2023 - 12/3/2023) 57
Tuần 7( Từ ngày 13/3/2023 - 19/3/2023) 58
Tuần 8( Từ ngày 20/3/2023 - 26/3/2023) 59
Tuần 9 (Từ ngày 27/3/2023 - 3/4/2023) 61
Tuần 10 (Từ ngày 3/4/2023 - 9/4/2023) 31
Tuần 11 (Từ ngày 10/4/2023 - 16/4/2023) 30
Tuần 12 (Từ ngày 2/5/2022 - 8/5/2022) 34
Tuần 13 (Từ ngày 9/5/2022 - 15/5/2022) 10
Tuần 14 (Từ ngày 16/5/2022 - 22/5/2022) 11
Tuần 15 (Từ ngày 23/5/2022 - 29/5/2022) 10
Tuần 16 (Từ ngày 30/5/2022 - 5/6/2022) 14
Tuần 17 (Từ ngày 6/6/2022-12/6/2022) 11
Tuần 18 (từ ngày 13/6/2022 - 19/6/2022) 13
Tuần 19(từ ngày 20/6/2022 - 26/6/2022) 13
Tuần 20 51
10 đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG HN 1
9 đề thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM 3
Tiếng Anh lớp 10 - Old 33
Tiếng Anh lớp 11 - New 22
Tiếng Anh lớp 11 - Old 34
Tiếng Anh lớp 12 - New 22
Tiếng Anh lớp 12 - Old 33
Tiếng Anh lớp 10 - New 21