Khóa Hóa Học 10 - 2020

Khóa Hóa Học 10 - 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 700.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 147

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [67934]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 700.000đ

Mua sách

+ Xem thêm


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 30 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài đặc biệt số 9: Các dạng toán trọng điểm trong hóa học vô cơ
2 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 06 (đề 5 câu tự luận)
3 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 05 (15 câu trắc nghiệm – 2 câu tự luận)
4 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 04 (25 câu trắc nghiệm – 40 phút)
5 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 03 (đề 5 câu tự luận)
6 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 04
7 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 03
8 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 02
9 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 01
10 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 01 (25 câu trắc nghiệm – 40 phút)
11 Đề thi học kì II môn Hóa lớp 10 – đề số 02 (15 câu trắc nghiệm – 2 câu tự luận)
12 Đề thi thử giữa học kì I lớp 10 – đề 03 (5 câu tự luận)
13 Thi Online - Các dạng bài tập về cân bằng hóa học
14 Thi Online - Cân bằng hóa học
15 Cân bằng hóa học
16 Thi Online - Tốc độ phản ứng
17 Kiến thức trọng tâm về tốc độ phản ứng
18 Thi Online - Bài đặc biệt số 10: Các bài toán tổng hợp về oxi – lưu huỳnh
19 Thi Online - Các dạng toán về axit sunfuric
20 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 4
21 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 3
22 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 2
23 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 1
24 Thi Online - Axit sunfuric – Muối sunfat
25 Lý thuyết trọng tâm về axit sunfuric và muối sunfat
26 Thi Online - Bài toán về oxit của lưu huỳnh
27 Thi Online - Các oxit của lưu huỳnh
28 Lý thuyết trọng tâm về các oxit của lưu huỳnh
29 Thi Online - Các dạng toán về hiđrosunfua
30 Thi Online - Hiđrosunfua và Muối sunfua