Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 123

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 600.000 đ

Đăng ký

ID: [528511]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Thi Online - Bài đặc biệt số 3: Bài toán tìm chất
2 Bài đặc biệt số 3: Bài toán tìm chất
3 Thi Online – Giải một số dạng câu hỏi lí thuyết quan trọng
4 Bài đặc biệt số 3 – Giải một số dạng câu hỏi lí thuyết quan trọng
5 Thi Online - Oxit
6 Oxit
7 Thi Online - Bài đặc biệt số 2: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình
8 Bài đặc biệt số 2: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình
9 Thi Online - Muối
10 Muối
11 Thi Online - Bazơ
12 Bazơ
13 Thi Online - Axit
14 Axit
15 Thi Online - Bài đặc biệt số 1: Giải toán hóa học theo phương trình phản ứng
16 Bài đặc biệt số 1: Giải toán hóa học theo phương trình phản ứng
17 Thi Online - Sơ lược về các nguyên tố phi kim
18 Sơ lược về các nguyên tố phi kim
19 Thi Online - Sơ lược về các nguyên tố kim loại
20 Sơ lược về các nguyên tố kim loại
21 Thi online – Các cơ sở tính toán trong hóa học phổ thông (Phần 3)
22 Các cơ sở tính toán trong hóa học phổ thông (Phần 3)
23 Thi online – Các cơ sở tính toán trong hóa học phổ thông (Phần 2)
24 Các cơ sở tính toán trong hóa học phổ thông (Phần 2)
25 Thi Online - Các cơ sở tính toán trong hóa học phổ thông (Phần 1)
26 Các cơ sở tính toán trong hóa học phổ thông (Phần 1)
27 Thi Online - Nguyên tố hóa học – Chất – Lập công thức của chất
28 Nguyên tố hóa học – Chất – Lập công thức của chất
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Trang Doãn

facebook.com/trangkemmoon07

0987071066

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Thành phần cấu tạo – kích thước và khối lượng nguyên tử 20/09
2 Thành phần cấu tạo – kích thước và khối lượng nguyên tử (phần 2) 21/09
3 Thi Online - Thành phần cấu tạo – kích thước và khối lượng nguyên tử 23/09
4 Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị (phần 1) 24/09
5 Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị (phần 2) 26/09
6 Thi Online - Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị 27/09
7 Lý thuyết trọng tâm về lớp vỏ nguyên tử electron – phần 1 29/09
8 Lý thuyết trọng tâm về lớp vỏ nguyên tử electron – phần 2 30/09
9 Lý thuyết trọng tâm về lớp vỏ nguyên tử electron – phần 3 01/10
10 Thi Online - Lớp vỏ electron(đề 1) 02/10
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Đặng Việt Hùng

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Lại Đắc Hợp

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Phan Khắc Nghệ

Khóa Tiếng Anh 10 (sách cũ) - 2021

Cô Phan Điệu