Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Số bài: 123

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [528511]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 3
2 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 2
3 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 1
4 Thi Online - Axit sunfuric – Muối sunfat
5 Lý thuyết trọng tâm về axit sunfuric và muối sunfat
6 Thi Online - Bài toán về oxit của lưu huỳnh
7 Thi Online - Các oxit của lưu huỳnh
8 Lý thuyết trọng tâm về các oxit của lưu huỳnh
9 Thi Online - Các dạng toán về hiđrosunfua
10 Thi Online - Hiđrosunfua và Muối sunfua
11 Các dạng toán trọng điểm về lưu huỳnh và muối sunfua – phần 2
12 Các dạng toán trọng điểm về lưu huỳnh và muối sunfua – phần 1
13 Lý thuyết trọng tâm về hiđro sunfua và muối sunfua
14 Thi online - Lý thuyết trọng tâm về nguyên tố lưu huỳnh
15 Lý thuyết trọng tâm về nguyên tố lưu huỳnh
16 Thi online – Oxi - ozon
17 Thi Online - Bài đặc biệt số 9: Các dạng toán trọng điểm trong hóa học vô cơ
18 Lý thuyết trọng tâm về oxi – ozon (phần 2)
19 Lý thuyết trọng tâm về oxi – ozon
20 Thi Online - Khái quát về nhóm VIA- Oxi
21 Khái quát về nhóm VIA – Oxi và Lưu huỳnh
22 Thi Online - Sơ lược về Flo – Brôm – Iot
23 Sơ lược về Iot và hợp chất của Iot
24 Sơ lược về Brom và hợp chất của Brom
25 Sơ lược về Flo và hợp chất của Flo
26 Thi Online - Một số hợp chất chứa oxi của clo
27 Một số hợp chất chứa oxi của clo
28 Thi Online - Axit clohiđric – Muối clorua
29 Bài toán về axit clohiđric – Muối clorua (phần 3)
30 Bài toán về axit clohiđric – Muối clorua (phần 2)
31 Bài toán về axit clohiđric – Muối clorua (phần 1)
32 Axit clohiđric – Muối clorua
33 Thi Online - clo
34 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – dạng toán 2
35 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – dạng toán 1 (phần 2)
36 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – dạng toán 1 (phần 1)
37 Các dạng bài tập trọng điểm về clo – bài tập lí thuyết
38 Lý thuyết trọng tâm về Clo
39 Thi online - Khái quát về nhóm halogen
40 Khái quát về nhóm halogen
41 Thi online - Phương pháp bảo toàn eclectron
42 Bài đặc biệt – Phương pháp bảo toàn eclectron
43 Thi online - Phân loại phản ứng hóa học
44 Phân loại phản ứng hóa học
45 Thi Online - Các trường hợp nâng cao về cân bằng phản ứng oxi hóa – khử
46 Các trường hợp nâng cao về cân bằng phản ứng oxi hóa – khử
47 Thi Online - Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử
48 Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử
49 Thi Online - Phản ứng oxi hóa – khử
50 Phản ứng oxi hóa – khử
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Các dạng toán trọng điểm về phản ứng của axit sunfuric – phần 4 26/11
2 Thi Online - Các dạng toán về axit sunfuric 27/11
3 Thi Online - Bài đặc biệt số 10: Các bài toán tổng hợp về oxi – lưu huỳnh 01/12
4 Kiến thức trọng tâm về tốc độ phản ứng 02/12
5 Thi Online - Tốc độ phản ứng 04/12
6 Cân bằng hóa học 05/12
7 Thi Online - Cân bằng hóa học 07/12
8 Thi Online - Các dạng bài tập về cân bằng hóa học 08/12
9 Bài đặc biệt số 9: Các dạng toán trọng điểm trong hóa học vô cơ 10/12
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Thầy Đặng Việt Hùng

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Cô Phan Điệu