Khóa học: Tìm lỗi Tiếng Anh (Cô Điệu)

Khóa học: Tìm lỗi Tiếng Anh  (Cô Điệu)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 250.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 18

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [1422]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 250.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 S-V agreement
2 Thi Online - S-V agreement
3 Parallelism
4 Thi Online - Parallelism
5 Progress Test 1
6 Prepositions
7 Thi Online - Prepositions
8 Comparison
9 Thi Online - Comparison
10 Progress test 2
11 Thi Online - Adjectives
12 Adjectives
13 Test yourself 7 _ Bài kiểm tra 7
14 Thi Onine - Pronouns
15 The gerunds or the infinitives
16 Thi online - The gerunds or the infinitives
17 Word forms
18 Thi Online - Word forms