Khóa nâng cao 2018 - Sinh học

Khóa nâng cao 2018 - Sinh học

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 400.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 62

Hạn sử dụng: 15/07/2018

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [15167]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Bài tập phả hệ nâng cao
2 Ôn tập những dạng câu hỏi vận dụng cao (Phần 1)
3 Ôn tập những dạng câu hỏi vận dụng cao
4 Bài tập phả hệ nâng cao
5 THI ONLINE: Bài tập sinh thái nâng cao
6 Bài tập sinh thái nâng cao
7 THI ONLINE: Bài tập vận dụng cao về tiến hóa
8 Bài tập vận dụng cao về tiến hóa
9 THI ONLINE: Bài tập phả hệ nhiều bệnh
10 Bài tập phả hệ nhiều bệnh
11 THI ONLINE: Bài tập phả hệ một bệnh
12 Bài tập phả hệ một bệnh
13 Bài tập về di truyền tư vấn
14 Bài tập về di truyền tư vấn
15 THI ONLINE: Ôn tập cơ chế di truyền và biến dị
16 Ôn tập cơ chế di truyền và biến dị
17 THI ONLINE: Đột biến số lượng NST (Phần 2)
18 Đột biến số lượng NST (Phần 2)
19 THI ONLINE: Đột biến số lượng NST (Phần 1)
20 Đột biến số lượng NST (Phần 1)
21 THI ONLINE: Bài tập về sự phân ly NST và đột biến cấu trúc NST
22 Bài tập về sự phân ly NST và đột biến cấu trúc NST
23 THI ONLINE: Bài tập về đột biến gen
24 Bài tập về đột biến gen
25 THI ONLINE:Bài tập về biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động của gen
26 Bài tập về biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động của gen
27 THI ONLINE: Bài tập về gen, nhân đôi ADN
28 Bài tập về gen, nhân đôi ADN
29 THI ONLINE: Bài tập về di truyền quần thể (Phần 4)
30 Bài tập về di truyền quần thể (Phần 4)
31 THI ONLINE: Bài tập về di truyền quần thể (Phần 3)
32 Bài tập về di truyền quần thể (Phần 3)
33 THI ONLINE: Bài tập về di truyền quần thể (Phần 2)
34 Bài tập về di truyền quần thể (Phần 2)
35 THI ONLINE: Bài tập về di truyền quần thể (Phần 1)
36 Bài tập về di truyền quần thể (Phần 1)
37 THI ONLINE: Ôn tập Quy luật di truyền (phần 3)
38 Ôn tập Quy luật di truyền (phần 3): Bài toán tổng hợp về Quy luật di truyền
39 THI ONLINE: Ôn tập Quy luật di truyền (phần 2)
40 Ôn tập Quy luật di truyền (phần 2)
41 THI ONLINE: Ôn tập Quy luật di truyền (phần 1)
42 Ôn tập Quy luật di truyền (phần 1): Bài toán đã cho biết KG và QLDT
43 THI ONLINE: Bài tập về Di truyền liên kết với giới tính (phần 2)
44 Bài tập về Di truyền liên kết với giới tính (phần 2)
45 THI ONLINE: Bài tập về Di truyền liên kết với giới tính (phần 1)
46 Bài tập về Di truyền liên kết với giới tính (phần 1)
47 THI ONLINE: Bài tập về Di truyền kết gen và hoán vị gen (phần 3)
48 Bài tập về Di truyền liên kết gen và hoán vị gen (phần 3)
49 THI ONLINE: Bài tập về Di truyền kết gen và hoán vị gen (phần 2)
50 Bài tập về Di truyền liên kết gen và hoán vị gen (phần 2)