Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Khóa NC P1: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [68214]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khoá Nâng cao môn Sinh Học 2019 05/12/2020
2 Trọng tâm kiến thức và những điều đặc biệt về di truyên phân tử 14/12/2020
3 ADN, Nhân đôi ADN (phần 1) 15/12/2020
4 Thi Online - ADN, Nhân đôi ADN (phần 1) 16/12/2020
5 ADN, Nhân đôi ADN (phần 2) 18/12/2020
6 Thi Online - ADN, Nhân đôi ADN (phần 2) 19/12/2020
7 Biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động gen 22/12/2020
8 Thi Online - Biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động gen 23/12/2020
9 Đột biến gen (phần 1) 26/12/2020
10 Thi Online - Đột biến gen (phần 1) 27/12/2020
11 Đột biến gen (phần 2) 30/12/2020
12 Thi Online - Đột biến gen (phần 2) 01/01/2021
13 Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử 04/01/2021
14 Thi Online - Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền và biến dị ở cấp phân tử 06/01/2021
15 Làm rõ bản chất di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào 09/01/2021
16 Nguyên phân và bài tập về nguyên phân (ngoài chương trình thi QG 2020) 12/01/2021
17 Thi Online - Nguyên phân và bài tập về nguyên phân (ngoài chương trình thi QG 2020) 13/01/2021
18 Giảm phân và bài tập về giảm phân (ngoài chương trình thi QG 2020) 15/01/2021
19 Thi Online - Giảm phân và bài tập về giảm phân (ngoài chương trình thi QG 2020) 16/01/2021
20 Bài tham khảo 1 (ngoài chương trình thi QG 2020) 18/01/2021
21 Thi Online - Bài tham khảo 1 (ngoài chương trình thi QG 2020) 19/01/2021
22 Bài tham khảo 2 (ngoài chương trình thi QG 2020) 21/01/2021
23 Thi Online - Bài tham khảo 2 (ngoài chương trình thi QG 2020) 22/01/2021
24 Bài tham khảo 3 (ngoài chương trình thi QG 2020) 24/01/2021
25 Thi Online - Bài tham khảo 3 (ngoài chương trình thi QG 2020) 25/01/2021
26 Đột biến cấu trúc NST 27/01/2021
27 Thi Online - Đột biến cấu trúc NST 28/01/2021
28 Đột biến lệch bội 30/01/2021
29 Đột biến lệch bội - P2 30/01/2021
30 Thi online - Đột biến lệch bội P1 31/01/2021
31 Thi Online - Đột biến lệch bội - P2 01/02/2021
32 Đột biến đa bội 02/02/2021
33 Thi Online - Đột biến đa bội 03/02/2021
34 Đột biến đa bội - P2 03/02/2021
35 Đột biến đa bội - P3 04/02/2021
36 Đột biến đa bội - P2 06/02/2021
37 Đột biến đa bội - P3 08/02/2021
38 Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền, biến dị ở cấp tế bào 10/02/2021
39 Thi Online - Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền, biến dị ở cấp tế bào 11/02/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 bài chưa học
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Giới thiệu khoá Nâng cao môn Sinh Học 2019 05/12
2 Trọng tâm kiến thức và những điều đặc biệt về di truyên phân tử 14/12
3 ADN, Nhân đôi ADN (phần 1) 15/12
4 Thi Online - ADN, Nhân đôi ADN (phần 1) 16/12
5 ADN, Nhân đôi ADN (phần 2) 18/12
6 Thi Online - ADN, Nhân đôi ADN (phần 2) 19/12
7 Biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động gen 22/12
8 Thi Online - Biểu hiện của gen và điều hòa hoạt động gen 23/12
9 Đột biến gen (phần 1) 26/12
10 Thi Online - Đột biến gen (phần 1) 27/12
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khởi động sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ