Khóa NC: P2 - Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Khóa NC: P2 - Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [505895]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Di truyền Menden (phần 1) 13/12/2020
2 Thi online _ Di truyền Menden (phần 1) 14/12/2020
3 Di truyền Menden (phần 2) 16/12/2020
4 Thi online - Di truyền Menden (phần 2) 17/12/2020
5 Di truyền Menden (phần 3) 19/12/2020
6 Thi online - Di truyền Menden (phần 3) 20/12/2020
7 Di truyền Menden (phần 4) 22/12/2020
8 Thi online - Di truyền Menden (phần 4) 23/12/2020
9 Di truyền tương tác gen (phần 1) 25/12/2020
10 Thi online - Di truyền tương tác gen (phần 1) 26/12/2020
11 Di truyền tương tác gen (phần 2) 28/12/2020
12 Thi online - Di truyền tương tác gen (phần 2) 28/12/2020
13 Di truyền tương tác gen (phần 3) 01/01/2021
14 Thi online - Di truyền tương tác gen (phần 3) 02/01/2021
15 Di truyền tương tác gen (phần 4) 04/01/2021
16 Thi online - Di truyền tương tác gen (phần 4) 05/01/2021
17 Di truyền hoán vị gen (phần 1) 07/01/2021
18 Thi online - Di truyền hoán vị gen (phần 1) 08/01/2021
19 Di truyền hoán vị gen (phần 2) 10/01/2021
20 Thi online - Di truyền hoán vị gen (phần 2) 11/01/2021
21 Di truyền hoán vị gen (phần 3) 13/01/2021
22 Thi online - Di truyền hoán vị gen (phần 3) 14/01/2021
23 Di truyền hoán vị gen (phần 4) 16/01/2021
24 Thi online - Di truyền hoán vị gen (phần 4) 17/01/2021
25 Di truyền hoán vị gen (phần 5) 19/01/2021
26 Thi online - Di truyền hoán vị gen (phần 5) 20/01/2021
27 Di truyền liên kết giới tính (phần 1) 22/01/2021
28 Thi online - Di truyền liên kết giới tính (phần 1) 23/01/2021
29 Di truyền liên kết giới tính (phần 2) 25/01/2021
30 Thi online - Di truyền liên kết giới tính (phần 2) 26/01/2021
31 Di truyền liên kết giới tính (phần 3) 28/01/2021
32 Thi online - Di truyền liên kết giới tính (phần 3) 29/01/2021
33 Di truyền tế bào chất và ảnh hưởng môi trường 31/01/2021
34 Thi online - Di truyền tế bào chất và ảnh hưởng môi trường 01/02/2021
35 Quy luật di truyền (phần 1) 03/02/2021
36 Thi online - Quy luật di truyền (phần 1) 04/02/2021
37 Quy luật di truyền (phần 2) 06/02/2021
38 Thi online - Quy luật di truyền (phần 2) 07/02/2021
39 Quy luật di truyền (phần 3) 09/02/2021
40 Thi online - Quy luật di truyền (phần 3) 10/02/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 bài chưa học
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Di truyền Menden (phần 1) 13/12
2 Thi online _ Di truyền Menden (phần 1) 14/12
3 Di truyền Menden (phần 2) 16/12
4 Thi online - Di truyền Menden (phần 2) 17/12
5 Di truyền Menden (phần 3) 19/12
6 Thi online - Di truyền Menden (phần 3) 20/12
7 Di truyền Menden (phần 4) 22/12
8 Thi online - Di truyền Menden (phần 4) 23/12
9 Di truyền tương tác gen (phần 1) 25/12
10 Thi online - Di truyền tương tác gen (phần 1) 26/12
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khởi động sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ