Khóa NC: P3: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Khóa NC: P3: Cơ chế di truyền và biến dị - Khóa 2021

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

400.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 400.000 đ

Đăng ký

ID: [505896]

Tác giả:

Giá: 400.000đ 400.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 1) 12/01/2021
2 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 1) 13/01/2021
3 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 2) 14/01/2021
4 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 2) 15/01/2021
5 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 3) 16/01/2021
6 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 3) 17/01/2021
7 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 4) 18/01/2021
8 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 4) 19/01/2021
9 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 5) 20/01/2021
10 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 5) 21/01/2021
11 Bài tập về Di truyền người (phần 1) 22/01/2021
12 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 1) 23/01/2021
13 Bài tập về Di truyền người (phần 2) 24/01/2021
14 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 2) 25/01/2021
15 Bài tập về Di truyền người (phần 3) 25/01/2021
16 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 3) 26/01/2021
17 Bài tập về Di truyền người (phần 4) 27/01/2021
18 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 4) 28/01/2021
19 Bài tập về Di truyền người (phần 5) 29/01/2021
20 Nhân tố tiến hóa và bài tập về nhân tố tiến hóa (phần 1) 30/01/2021
21 Thi online - Bài tập về Di truyền người (phần 5) 01/02/2021
22 Bài tập về quần thể giao phối có lựa chọn 02/02/2021
23 Bài tập sinh thái 04/02/2021
24 Thi online - Nhân tố tiến hóa và bài tập về nhân tố tiến hóa (phần 1) 14/02/2021
25 Thi online - Bài tập về quần thể giao phối có lựa chọn 15/02/2021
26 Thi online - Bài tập sinh thái 16/02/2021
27 Một số bí kíp giải nhanh bài tập di truyền 16/02/2021
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài chưa học
Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 1) 12/01
2 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 1) 13/01
3 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 2) 14/01
4 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 2) 15/01
5 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 3) 16/01
6 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 3) 17/01
7 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 4) 18/01
8 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 4) 19/01
9 Bài tập về Di truyền quần thể (phần 5) 20/01
10 Thi online - Bài tập về Di truyền quần thể (phần 5) 21/01
KHÓA HỌC KHÁC

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia môn Sinh Học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khởi động sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro A: Luyện đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Pro T: Tổng ôn THPT Quốc gia môn Sinh học 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ

Các phương pháp giải nhanh bài tập Sinh học - Khóa 2021

Thầy Phan Khắc Nghệ