Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

600.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Số bài: 83

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 600.000 đ

Đăng ký

ID: [932]

Tác giả:

Giá: 600.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 THI ONLINE: Tế bào nhân sơ
2 Tế bào nhân sơ
3 Giới thiệu chung về cấu trúc tế bào
4 THI ONLINE - Đề kiểm tra
5 Bồi dưỡng HSG về thành phần hóa học của tế bào
6 THI ONLINE: Tổng hợp về bài tập ADN và ARN
7 Ôn tập về thành phần hóa học của tế bào
8 THI ONLINE: ARN
9 ARN
10 THI ONLINE: ADN
11 ADN
12 THI ONLINE: Prôtêin
13 Prôtêin
14 THI ONLINE: Cacbonhidrat và lipit
15 Cacbonhidrat và lipit
16 THI ONLINE: Thành phần nguyên tố và nước
17 Thành phần nguyên tố và nước
18 THI ONLINE: Các giới sinh vật
19 Các giới sinh vật
20 THI ONLINE: Các cấp tổ chức của thế giới sống
21 Các cấp tổ chức của thế giới sống
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Tế bào nhân thực (phần 1) 20/09
2 THI ONLINE: Tế bào nhân thực (phần 1) 22/09
3 Tế bào nhân thực (phần 2) 24/09
4 THI ONLINE: Tế bào nhân thực (phần 2) 26/09
5 Tế bào nhân thực (phần 3) 28/09
6 THI ONLINE: Tế bào nhân thực (phần 3) 30/09
7 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất 01/10
8 THI ONLINE: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất 03/10
9 Bồi dưỡng HSG về cấu trúc tế bào 05/10
10 Thực hành và ôn tập chủ đề 3 07/10
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Đặng Việt Hùng

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Lại Đắc Hợp

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn

Khóa Tiếng Anh 10 (sách cũ) - 2021

Cô Phan Điệu