Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Phan Khắc Nghệ

Số bài: 83

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [932]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 THI ONLINE: Đề thi kiểm tra
2 Thực hành và ôn tập về phần tế bào
3 Bồi dưỡng HSG về phân bào
4 THI ONLINE: Bài tập về nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (phần 2)
5 Bài tập về nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (phần 2)
6 THI ONLINE: Bài tập về nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (phần 1)
7 Bài tập về nguyên phân, giảm phân và thụ tinh (phần 1)
8 THI ONLINE: Giảm phân và hình thành giao tử
9 Giảm phân và hình thành giao tử
10 THI ONLINE: Nguyên phân và chu kì tể bào - Phần 2
11 Nguyên phân và chu kì tể bào - Phần 2
12 THI ONLINE: Nguyên phân và chu kì tể bào - Phần 1
13 Nguyên phân và chu kì tể bào - Phần 1
14 THI ONLINE - Đề thi kiểm tra
15 Ôn tập chủ đề 4
16 THI ONLINE: Quang hợp
17 Quang hợp
18 Bồi dưỡng HSG về enzim và hô hấp nội bào
19 THI ONLINE: Hô hấp nội bào
20 Hô hấp nội bào
21 THI ONLINE: Enzim và vai trò của enzim
22 Enzim và vai trò của enzim
23 THI ONLINE: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa năng lượng
24 Khái quát về năng lượng và chuyển hóa năng lượng
25 THI ONLINE: Đề thi kiểm tra
26 Thực hành và ôn tập chủ đề 3
27 Bồi dưỡng HSG về cấu trúc tế bào
28 THI ONLINE: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
29 Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
30 THI ONLINE: Tế bào nhân thực (phần 3)
31 Tế bào nhân thực (phần 3)
32 THI ONLINE: Tế bào nhân thực (phần 2)
33 Tế bào nhân thực (phần 2)
34 THI ONLINE: Tế bào nhân thực (phần 1)
35 Tế bào nhân thực (phần 1)
36 THI ONLINE: Tế bào nhân sơ
37 Tế bào nhân sơ
38 Giới thiệu chung về cấu trúc tế bào
39 THI ONLINE - Đề kiểm tra
40 Bồi dưỡng HSG về thành phần hóa học của tế bào
41 THI ONLINE: Tổng hợp về bài tập ADN và ARN
42 Ôn tập về thành phần hóa học của tế bào
43 THI ONLINE: ARN
44 ARN
45 THI ONLINE: ADN
46 ADN
47 THI ONLINE: Prôtêin
48 Prôtêin
49 THI ONLINE: Cacbonhidrat và lipit
50 Cacbonhidrat và lipit
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Giới thiệu chung về vi sinh vật 29/11
2 Dinh dưỡng – Chuyển hóa VC và NL ở VSV 30/11
3 THI ONLINE: Dinh dưỡng – Chuyển hóa VC và NL ở VSV 02/12
4 Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật 04/12
5 THI ONLINE: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật 06/12
6 Thực hành và ôn tập chủ đề 6 08/12
7 THI ONLINE: Đề kiểm tra 10/12
8 Sinh trưởng của vi sinh vật 12/12
9 THI ONLINE: Sinh trưởng của vi sinh vật 14/12
10 Sinh sản của vi sinh vật 16/12
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Thầy Đặng Việt Hùng

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Cô Phan Điệu