Khóa Tăng Tốc Pro S 2020

Khóa Tăng Tốc Pro S 2020

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

200.000đ 500.000đ Đăng ký

Giáo viên: Phan Khắc Nghệ

Số bài: 105

Hạn sử dụng: 06/09/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [156723]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 500.000đ

Mua sách

Khóa học đã được phát hành đầy đủ gồm 54 video bài giảng và 52 đề luyện tập. Nội dung khóa học giúp các em học sinh mất gốc, chuyển khối rút ngắn thời gian học mà vẫn hoàn thành được chương trình. + Xem thêm

Như thầy Phan Khắc Nghệ đã giới thiệu trong video, khóa học được khai giảng vào giữa tháng 10/2019 và hoàn thành vào tháng 1/2021, như vậy chỉ cần 60 ngày các em hoàn toàn có thể lấy gốc, trang bị đầy đủ kiến thức trọng tâm và học nâng cao hơn khi đăng ký tham gia khóa học này ngày tư bây giờ.


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu khóa Pros tăng tốc môn Sinh học
2 ADN, gen, mã di truyền
3 Thi online - ADN, gen, mã di truyền
4 Nhân đôi ADN
5 Thi online - Nhân đôi ADN
6 ARN, Phiên mã, dịch mã
7 Thi online - ARN, Phiên mã, dịch mã
8 Điều hòa hoạt động gen
9 Thi online - Điều hòa hoạt động gen
10 Đột biến gen
11 Thi online - Đột biến gen
12 Bài tập về nhân đôi ADN và đột biến gen
13 Thi online - Bài tập về nhân đôi ADN và đột biến gen
14 Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền cấp tế bào
15 Thi online - Nhiễm sắc thể và cơ chế di truyền cấp tế bào
16 Đột biến cấu trúc NST
17 Thi online - Đột biến cấu trúc NST
18 Đột biến lệch bội
19 Thi online - Đột biến lệch bội
20 Đột biến đa bội
21 Thi online - Đột biến đa bội
22 Di truyền Menden (P1)
23 Thi online - Di truyền Menden (P1)
24 Di truyền Menden (P2)
25 Thi online - Di truyền Menden (P2)
26 Di truyền tương tác gen
27 Thi online - Di truyền tương tác gen
28 Di truyền hoán vị gen (P1)
29 Thi online - Di truyền hoán vị gen (P1)
30 Di truyền hoán vị gen (P2)
31 Thi online - Di truyền hoán vị gen (P2)
32 Di truyền liên kết giới tính
33 Thi online - Di truyền liên kết giới tính
34 Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
35 Thi online - Di truyền ngoài nhiễm sắc thể và ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện kiểu gen
36 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P1)
37 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P1)
38 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P2)
39 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P2)
40 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P3)
41 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P3)
42 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P4)
43 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P4)
44 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P5)
45 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P5)
46 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P6)
47 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P6)
48 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P7)
49 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P7)
50 Ôn tập tổng hợp về QLDT (P8)
51 Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P8)
52 Di truyền quần thể (P1)
53 Thi online - Di truyền quần thể (P1)
54 Di truyền quần thể (P2)
55 Thi online - Di truyền quần thể (P2)
56 Di truyền chọn giống
57 Thi online - Di truyền chọn giống
58 Di truyền người (P1)
59 Thi online - Di truyền người (P1)
60 Di truyền người (P2)
61 Thi online - Di truyền người (P2)
62 Bằng chứng tiến hóa và thuyết tiến hóa tổng hợp
63 Thi online - Bằng chứng tiến hóa và thuyết tiến hóa tổng hợp
64 Các nhân tố tiến hóa (P1)
65 Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P1)
66 Các nhân tố tiến hóa (P2)
67 Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P2)
68 Các nhân tố tiến hóa (P3)
69 Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P3)
70 Loài và các cơ chế cách li
71 Thi online - Loài và các cơ chế cách li
72 Quá trình hình thành loài mới (P1)
73 Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P1)
74 Quá trình hình thành loài mới (P2)
75 Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P2)
76 Nguồn gốc sự sống
77 Thi online - Nguồn gốc sự sống
78 Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất
79 Thi online - Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất
80 Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
81 THI ONLINE: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
82 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
83 Thi online - Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
84 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 1)
85 Thi online - Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 1)
86 Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 2)
87 Thi online - Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 2)
88 Biến động số lượng cá thể của quần thể
89 Thi online - Biến động số lượng cá thể của quần thể
90 Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
91 Thi online - Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể
92 Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
93 Thi online - Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã
94 Diễn thế sinh thái
95 Thi online - Diễn thế sinh thái
96 Các thành phần của HST
97 Thi online - Các thành phần của HST
98 Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
99 Thi online - Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
100 Chu trình sinh địa hóa
101 Thi online - Chu trình sinh địa hóa
102 Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
103 Thi online - Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
104 Ôn tập về Sinh thái quần xã và hệ sinh thái.
105 Thi online - Ôn tập về Sinh thái quần xã và hệ sinh thái.