Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

KHÓA TIỀN GIẢI ĐỀ 2023

Giáo viên: Cô Trang Anh

Số bài: 1296

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 770.000 VNĐ

Đăng ký

Giới thiệu khóa học 1
Tài liệu khóa học 60
BÀI TẬP CỦNG CỐ 75
THI THỬ HÀNG TUẦN 25
Khóa ôn thi vào chuyên 614
Tuần 1 (5/9/2022 - 11/9/2022) 27
Tuần 2 (12/9/2022 - 18/9/2022) 37
Tuần 3 (19/9/2022 - 25/9/2022) 42
Tuần 4 (26/9/2022- 2/10/2022) 32
Tuần 5 (3/10/2022 - 9/10/2022) 32
Tuần 6 (10/10/2022 - 16/10/2022) 35
Tuần 7 (17/10/2022 - 23/10/2022) 35
Tuần 8 (24/10/2022 - 30/10/2022) 40
Tuần 9 (31/10/2022 - 6/11/2022) 36
Tuần 10 (7/11/2022 - 13/11/2022) 35
Tuần 11 (14/11/2022 - 20/11/2022) 32
Tuần 12 (21/11/2022 - 27/11/2022) 37
Tuần 13 (28/11/2022 - 4/12/2022) 40
Tuần 14 (5/12/2022 - 11/12/2022) 22
Tuần 15(12/12/2022 - 18/12/2022) 39