Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Khóa Tiền giải đề môn Toán 2022

Giáo viên: Thầy Lê Văn Tuấn

Số bài: 49

Hạn sử dụng: 30/06/2022

Học phí: 0 VNĐ

Đăng ký


1. Học cả trên Moon.vn (qua đề thi online, video chữa đề) và trong nhóm kín Facebook (livestream chữa đề).
2. Thời lượng khóa học: diễn ra trong 7 tuần, gồm 40 đề thi phát hành từ 07/11/2021 đến 16/12/2021.
3. Mỗi học sinh tham gia khóa học sẽ được cấp quyền vào khóa Tiền giải đề môn Toán trên Moon.vn và mã bí mật để được vào nhóm kín trên Facebook.


Xem tiếp

Khóa Tiền giải đề môn Toán 2022 49