Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 176

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [529366]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Unit 8: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
2 Thi Online Unit 7 (4)
3 Thi Online Unit 7 (3)
4 Thi Online Unit 7 (2)
5 Thi Online Unit 7 (1)
6 Unit 7: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
7 Unit 7: Grammar (Ngữ pháp)
8 Unit 7: Speaking (Nói)
9 Unit 7: Vocabulary 2 (Từ vựng 2)
10 Unit 7: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
11 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 5
12 Thi Online Unit 6 (4)
13 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 4
14 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 3
15 Thi Online Unit 6 (3)
16 Thi Online Unit 6 (2)
17 Thi Online Unit 6 (1)
18 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 2
19 Unit 6: Writing (Viết)
20 Unit 6: Speaking (Nói)
21 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 1
22 Unit 6: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
23 Unit 6: Grammar (Ngữ pháp)
24 Unit 6: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
25 Đề Kiểm tra tiến độ 3
26 Thi Online Unit 5 (4)
27 Unit 5: Writing (Viết)
28 Đề Kiểm tra tiến độ 2
29 Unit 5: Speaking (Nói)
30 Thi Online Unit 5 (3)
31 Đề Kiểm tra Giữa Kỳ 1
32 Unit 5: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
33 Thi Online Unit 5 (2)
34 Đề Kiểm tra tiến độ 1
35 Unit 5: Grammar (Ngữ pháp)
36 Thi Online Unit 5 (1)
37 Unit 5: Vocabulary 2 (Từ vựng 2)
38 Unit 5: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
39 Thi Online Unit 4 (4)
40 Unit 4: Writing (Viết)
41 Unit 4: Speaking (Nói)
42 Thi Online Unit 4 (3)
43 Unit 4: Grammar (Ngữ pháp)
44 Unit 4: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
45 Thi Online Unit 4 (2)
46 Thi Online Unit 4 (1)
47 Unit 4: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
48 Thi Online Unit 3 (4)
49 Unit 3: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
50 Unit 3: Writing (Viết)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Giang Moon

facebook.com/giangmoon04

0985067466

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Unit 8: Grammar 1 (Ngữ pháp 1) 28/11
2 Unit 8: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu) 29/11
3 Unit 8: Speaking (Nói) 30/11
4 Unit 8: Writing 01/12
5 Unit 9: Vocabulary 1 (Từ vựng 1) 03/12
6 Thi Online Unit 9 (1) 04/12
7 Unit 9: Vocabulary 2 (Từ vựng 2) 06/12
8 Thi Online Unit 9 (2) 07/12
9 Unit 9: Skills 1 (Rèn Kỹ năng 1) 09/12
10 Thi Online Unit 9 (3) 10/12
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Thầy Đặng Việt Hùng

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ