Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn)

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

800.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 0

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 800.000 đ

Đăng ký

ID: [601237]

Tác giả:

Giá: 800.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 5
2 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 4
3 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 3
4 Thi Online Unit 7 (4)
5 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 2
6 Thi Online Unit 7 (3)
7 Thi Online Unit 7 (2)
8 Đề Thi Thử Học Kỳ 1 số 1
9 Thi Online Unit 7 (1)
10 Unit 7: Grammar 2 (Ngữ pháp 2)
11 Đề Kiểm tra tiến độ 3
12 Unit 7: Speaking (Nói)
13 Unit 7: Grammar 1 (Ngữ pháp 1)
14 Đề Kiểm tra tiến độ 2
15 Unit 7: Vocabulary (Từ vựng)
16 Thi Online Unit 6 (4)
17 Đề Kiểm tra Giữa Kỳ 1
18 Unit 6: Speaking (Nói)
19 Thi Online Unit 6 (3)
20 Đề Kiểm tra tiến độ 1
21 Unit 6: Writing (Viết)
22 Unit 6: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
23 Unit 6: Grammar (Ngữ pháp)
24 Thi Online Unit 6 (2)
25 Thi Online Unit 6 (1)
26 Unit 6: Vocabulary 2 (Từ vựng 2)
27 Unit 6: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
28 Thi Online Unit 5 (4)
29 Unit 5: Writing (Viết)
30 Thi Online Unit 5 (3)
31 Unit 5: Speaking (Nói)
32 Thi Online Unit 5 (2)
33 Unit 5: Grammar 2 (Ngữ pháp 2)
34 Unit 5: Grammar 1 (Ngữ pháp 1)
35 Thi Online Unit 5 (1)
36 Unit 5: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
37 Thi Online Unit 4 (4)
38 Unit 4: Speaking (Nói)
39 Thi Online Unit 4 (3)
40 Unit 4: Grammar (Ngữ pháp)
41 Unit 4: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
42 Thi Online Unit 4 (2)
43 Thi Online Unit 4 (1)
44 Unit 4: Vocabulary 1 (Từ vựng 1)
45 Unit 3: Vocabulary and Reading (Từ vựng và Đọc hiểu)
46 Unit 3: Speaking (Nói)
47 Unit 3: Writing (Viết)
48 Thi Online Unit 3 (4)
49 Thi Online Unit 3 (3)
50 Unit 3: Grammar 2 (Ngữ pháp)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Nga Nga Moon

facebook.com/ngangamoon04

0374166777

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Unit 8: Vocabulary 1 (Từ vựng 1) 01/11
2 Unit 8: Vocabulary 2 (Từ vựng 2) 02/11
3 Unit 8: Grammar (Ngữ pháp) 04/11
4 Unit 8: Reading (Đọc hiểu) 06/11
5 Unit 8: Speaking (Nói) 08/11
6 Thi Online Unit 8 (1) 10/11
7 Thi Online Unit 8 (2) 12/11
8 Thi Online Unit 8 (3) 14/11
9 Thi Online Unit 8 (4) 16/11
10 Unit 9: Vocabulary(Từ vựng) 30/11
KHÓA HỌC KHÁC

Khóa: Ngữ Pháp NÂNG CAO (Cô Trang)

Nguyễn Quỳnh Trang

TỪ VỰNG Luyện thi THPT Quốc gia

Cô Phan Điệu

Khóa học: Ngữ Pháp CƠ BẢN Tiếng Anh (Cô Trang)

Nguyễn Quỳnh Trang