Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn)

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: xx

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Học phí: 800.000 VNĐ

Đăng ký

CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ I (UNIT 1-UNIT 8) 74
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 9
CHƯƠNG TRÌNH HỌC KỲ II (UNIT 9-UNIT 16) 61
<SPAN STYLE="COLOR:RED"> CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO </SPAN> <IMG SRC="HTTP://MOON.VN/ICONS/HOT.GIF"> 20
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 9
Bài mới phát hành
1.Unit 1: Vocabulary 1 (Từ vựng 1) 20/05/2021
2.Unit 1: Vocabulary 2 (Từ vựng 2) 20/05/2021
3.Thi Online Unit 1 (1) 20/05/2021
4.Unit 1: Reading (Đọc hiểu) 20/05/2021
5.Thi Online Unit 1 (2) 20/05/2021
6.Unit 1: Speaking (Nói) 20/05/2021
7.Unit 1: Writing (Viết) 20/05/2021
8.Thi Online Unit 1 (3) 20/05/2021
9.Unit 1: Grammar(Ngữ pháp) 20/05/2021
10.Thi Online Unit 1 (4) 20/05/2021

Phản hồi từ học sinh