Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Khóa TIẾNG ANH 11 (Chương trình chuẩn) - 2023

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 173

Hạn sử dụng: 30/07/2023

Học phí: 600.000 300.000 VNĐ

Đăng ký

KHÓA LUYỆN NGHE 100
TỪ VỰNG NÂNG CAO 198
Chương trình Học kỳ I (Unit 1-Unit 8) 74
Ôn tập và Kiểm tra Học kỳ I 9
Chương trình Học kỳ II (Unit 9-Unit 16) 61
CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO 20
Ôn tập và kiểm tra học kì II 9
Tuần 1 39
Tuần 2 39
Tuần 3 38
Tuần 4 38
Tuần 5 38
Tuần 6 40
Tuần 7 38
Tuần 8 38
Tuần 9 38
Tuần 10 37
Tuần 11 38
Tuần 12 38
Tuần 13 38
Tuần 14 40
Tuần 15 38
Tuần 16 38
Tuần 17 38
Tuần 18 38
Tuần 19 26
Tuần 20 38