Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Đặng Việt Hùng

Số bài: 175

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [528510]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Vị trí tương đối của hai đường thẳng
2 Trắc nghiệm : Phương trình Đường thẳng (Đề 02)
3 Trắc nghiệm : Phương trình Đường thẳng (Đề 01)
4 Phương trình đường thẳng
5 Trắc nghiệm : Véc tơ và tọa độ
6 Mở đầu về Véc tơ và Tọa độ
7 Trắc nghiệm: Kiểm tra chuyên đề BĐT và BPT
8 Trắc nghiệm: Ôn tập Chuyên đề BĐT và BPT
9 Bất phương trình vô tỉ (P3)
10 Bất phương trình vô tỉ (P2)
11 Bất phương trình vô tỉ (P1)
12 Trắc nghiệm: Tam thức bậc hai (Đề 02)
13 Trắc nghiệm: Tam thức bậc hai (Đề 01)
14 Bất PT có trị tuyệt đối
15 Bất phương trình bậc hai (Phần 2)
16 Bất phương trình bậc hai (Phần 1)
17 Dấu của tam thức bậc hai
18 Trắc nghiệm : Hệ Bất PT bậc nhất
19 Hệ phương trình bậc nhất
20 Trắc nghiệm : BPT bậc nhất một ẩn (Đề 02)
21 Trắc nghiệm : BPT bậc nhất một ẩn (Đề 01)
22 Dấu của nhị thức bậc nhất
23 BPT bậc nhất
24 Đại cương về BPT
25 Giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
26 Trắc nghiệm : Bất đẳng thức (Đề 02)
27 Trắc nghiệm : Bất đẳng thức (Đề 01)
28 Một số BĐT khác
29 Luyện tập về BĐT Cosi
30 Bất đẳng thức Cô-si (Phần 3)
31 Bất đẳng thức Cosi (Phần 2)
32 Bất đẳng thức Cosi (Phần 1)
33 Mở đầu về BĐT (Phần 2)
34 Mở đầu về BĐT (Phần 1)
35 Hệ phương trình đồng bậc
36 Hệ phương trình đối xứng loại 2
37 Hệ phương trình đối xứng loại 1
38 Hệ phương trình bậc hai sơ cấp
39 Hệ phương trình bậc nhất
40 Phương trình vô tỉ cơ bản (Phần 2)
41 Phương trình vô tỉ cơ bản (Phần 1)
42 Trắc nghiệm: Các dạng PT quy về bậc hai
43 Các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai (Phần 3)
44 Các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai (Phần 2)
45 Các phương trình quy về bậc nhất, bậc hai (Phần 1)
46 Định lí Vi-ét và Ứng dụng (Phần 3)
47 Định lí Vi-ét và Ứng dụng (Phần 2)
48 Định lí Vi-ét và Ứng dụng (Phần 1)
49 Trắc nghiệm: Phương trình bậc hai (Đề 02)
50 Trắc nghiệm: Phương trình bậc hai (Đề 01)
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Mai Phuong Moon

facebook.com/maiphuongmoonp7

0866868723

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Trắc nghiệm : Vị trí tương đối của 2 đường thẳng 25/11
2 Góc và khoảng cách 26/11
3 Trắc nghiệm : Góc và khoảng cách 27/11
4 Tìm điểm thuộc đường thẳng 28/11
5 Bài toán hình chiếu, tính đối xứng 29/11
6 Luyện tập về viết PT đường thẳng 30/11
7 Lập PT đường thẳng có yếu tố góc và khoảng cách 30/11
8 Phương trình đường tròn (Phần 1) 01/12
9 Phương trình đường tròn (Phần 2) 02/12
10 Phương trình đường tròn (Phần 3) 03/12
KHÓA HỌC KHÁC

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Thầy Lại Đắc Hợp

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Cô Phan Điệu