Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Vật lý lớp 10 khóa 2021 - Thầy Lại Đắc Hợp

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

500.000đ 800.000đ Đăng ký

Giáo viên: Thầy Lại Đắc Hợp

Số bài: 62

Hạn sử dụng: 30/06/2021

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 500.000 đ

Đăng ký

ID: [528512]

Tác giả:

Giá: 500.000đ 800.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
TOP 50 BÀI MỚI NHẤT
1 Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
2 Quá trình đẳng tích. Định luật Sác - Lơ
3 Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma - ri - ốt
4 Cấu tạo chất - Thuyết động học phân tử chất khí
5 Bài tập - Cơ năng( P2)
6 Bài tập - Cơ năng
7 Cơ năng
8 Thế năng đàn hồi
9 Thế năng trọng trường
10 Động năng
11 Công và Công suất
12 Luyện tập - Động lượng - Định luật bảo toàn động lượng
13 Bài tập về động lượng, định luật bảo toàn động lượng
14 Động lượng - định luật bảo toàn động lượng
15 Bài tập - Momen lực.
16 Ngẫu lực
17 Bài tập về điều kiện cân bằng của vật rắn
18 Các dạng cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế
19 Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều - ngược chiều
20 Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực.
21 Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và ba lực không song song
22 Xử lý bài toán vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng
23 Hệ vật
24 Bài tập động lực học chất điểm
25 Chuyển động ném xiên
26 Chuyển động ném ngang
27 Lực hướng tâm
28 Lực quán tính
29 Bài tập Lực ma sát
30 Lực ma sát
31 Luyện tập - Lực đàn hồi
32 Lực đàn hồi - định luật Húc (NC)
33 Lực đàn hồi - định luật Húc
34 Luyện tập - Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
35 Lực hấp dẫn - Định luật vạn vật hấp dẫn
36 Luyện tập- Ba định luật Niu-tơn
37 Ba định luật Niu-tơn (P2)
38 Ba định luật Niu-tơn (P1)
39 Luyện tập - Tổng hợp và phân tích lực
40 Bài tập tổng hợp và phân tích lực
41 Tổng hợp và phân tích lực.
42 Luyện tập - Công thức cộng vận tốc
43 Công thức cộng vận tốc
44 Luyện tập - Chuyển động tròn đều
45 Chuyển động tròn đều
46 Luyện tập - Sự rơi tự do và các dạng bài tập
47 Sự rơi tự do và các dạng bài tập
48 Luyện tập - Chuyển động thẳng biến đổi đều
49 Đồ thị chuyển động thẳng biến đổi đều
50 Các dạng bài tập chuyển động thẳng biến đổi đều
LIÊN HỆ VỚI TƯ VẤN KHU VỰC

Minh Huong Moon

facebook.com/minhhuongmoon04

0981921639

Top 10 bài đã học

Đăng nhập để quản lý bài

Lịch phát hành
1 Quá trình đẳng áp. Định luật Gay-luy-xac 29/11
2 Bài tập đồ thị 30/11
3 Bài tập chất khí 02/12
4 Nội năng 04/12
5 Biến dạng cơ học của vật rắn 06/12
KHÓA HỌC KHÁC

Toán học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Đặng Việt Hùng

Thầy Đặng Việt Hùng

Hóa học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Sinh học lớp 10 khóa 2021 - Thầy Phan Khắc Nghệ

Thầy Phan Khắc Nghệ

Khóa Tiếng Anh 10 (Chương trình chuẩn) - 2021

Cô Phan Điệu