KHỞI ĐỘNG PRO SAT 2019 - Tiếng Anh

KHỞI ĐỘNG PRO SAT 2019  - Tiếng Anh

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

200.000 đ Đăng ký

Giáo viên: Cô Phan Điệu

Số bài: 29

Hạn sử dụng: 30/06/2019

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 200.000 đ

Đăng ký

ID: [106692]

Tác giả:

Giá: 200.000đ 200.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Giới thiệu chung về phương pháp học Từ vựng Tiếng Anh
2 NƠI Ở 1 (ACCOMMODATION 1)
3 Thi Online NƠI Ở 1 (ACCOMMODATION 1)
4 NƠI Ở 2 (ACCOMMODATION 2)
5 Thi Online NƠI Ở 2 (ACCOMMODATION 2)
6 DU LỊCH 1 (TRAVELLING 1)
7 DU LỊCH 2 (TRAVELLING 2)
8 Thi Online DU LỊCH 1 (TRAVELLING 1)
9 Thi Online DU LỊCH 2 (TRAVELLING 2)
10 TÍNH CÁCH 1 (PERSONALITIES 1)
11 Thi Online TÍNH CÁCH 1 (PERSONALITIES 1)
12 TÍNH CÁCH 2 (PERSONALITIES 2)
13 Thi Online TÍNH CÁCH 2 (PERSONALITIES 2)
14 TỘI PHẠM 1 (CRIME 1)
15 Thi Online TỘI PHẠM 1 (CRIME 1)
16 TỘI PHẠM 2 (CRIME 2)
17 Thi Online TỘI PHẠM 2 (CRIME 2)
18 TIỀN TỆ 1 (MONEY 1)
19 Thi Online TIỀN TỆ 1 (MONEY 1)
20 TIỀN TỆ 2 (MONEY 2)
21 Thi Online TIỀN TỆ 2 (MONEY 2)
22 TRUYỀN THÔNG 1 (THE MEDIA 1)
23 Thi Online TRUYỀN THÔNG 1 (THE MEDIA 1)
24 TRUYỀN THÔNG 2 (THE MEDIA 2)
25 Thi Online TRUYỀN THÔNG 2 (THE MEDIA 2)
26 SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY 1 (EVERYDAY PROBLEMS 1)
27 Thi Online SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY 1 (EVERYDAY PROBLEMS 1)
28 SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY 2 (EVERYDAY PROBLEMS 2)
29 Thi Online SINH HOẠT THƯỜNG NGÀY 2 (EVERYDAY PROBLEMS 2)