Kiến thức nền tảng và trọng tâm hình không gian

Kiến thức nền tảng và trọng tâm hình không gian

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 24

Hạn sử dụng: 25/06/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106420]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Các kiến thức cơ bản để học tốt hình không gian
2 Thể tích khối chóp phần 1
3 Thể tích khối chóp phần 2
4 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1
5 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2
6 Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3
7 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1
8 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 2
9 Góc trong không gian phần 1
10 Góc trong không gian phần 2
11 Góc trong không gian phần 3
12 Khối lăng trụ đứng
13 Khối lăng trụ xiên
14 Thể tích khối chóp và góc trong không gian phần 1
15 Thể tích khối chóp, khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên
16 Thể tích khối chóp, khoảng cách từ điểm bất kỳ đến mặt bên phần 1
17 Thể tích khối chóp, khoảng cách từ điểm bất kỳ đến mặt bên phần 2
18 Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau phần 1
19 Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau phần 2
20 Tính bán kính mặt cầu khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy
21 Tính bán kính mặt cầu của khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy
22 Tính bán kính mặt cầu của khối chóp có các cạnh bên bằng nhau
23 Mặt trụ, hịnh trụ, khối trụ
24 Mặt nón, hình nón và khối nón