Kiến thức nền tảng và trọng tâm hình tọa độ không gian OXYZ

Kiến thức nền tảng và trọng tâm hình tọa độ không gian OXYZ

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Học tại nhóm: https://moon.vn/s/hye

100.000đ 150.000đ Đăng ký

Giáo viên: Lê Văn Tuấn

Số bài: 20

Hạn sử dụng: 20/08/2020

Lượt học Video: 10

Lượt thi: Không giới hạn

Học phí : 100.000 đ

Đăng ký

ID: [106395]

Tác giả:

Giá: 100.000đ 150.000đ

Mua sách


ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC
1 Mở đầu về hình tọa độ không gian: Các phép tính về vectơ trong không gian
2 Mở đầu về hình tọa độ không gian: Các bài toán cơ bản về điểm trong không gian
3 Tích có hướng của 2 vectơ: Khái niệm và công thức tính, ba vecto đồng phẳng
4 Tích có hướng của 2 vectơ: Ứng dụng tính diện tích và thể tích
5 Phương trình mặt phẳng: Phương trình mặt phẳng, cách viết phương trình mặt phẳng trung trực
6 Phương trình mặt phẳng: Phương pháp viết phương trình mặt phẳng bằng cách tìm cặp vecto chỉ phương
7 Phương trình đường thẳng: viết phương trình đường thằng bằng cách tìm vecto chỉ phương
8 Phương trình đường thẳng: Viết phương trình đường thẳng qua một điểm và cắt một đường thẳng khác
9 Phương trình đường thẳng: Viết phương trình đường thẳng cắt hai đường thẳng khác
10 Mặt cầu: Viết phương trình mặt cầu bằng cách tìm tâm và bán kính
11 Mặt cầu: Phương pháp nhanh viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm
12 Bài toán về vị trí tương đối
13 Bài toán về góc và khoảng cách trong không gian
14 Mặt cầu: Vị trí tương đối của mặt cầu với mặt phẳng và đường thẳng
15 Phương trình đường thẳng: Viết phương trình đường phân giác trong không gian
16 Bài toán tìm hình chiếu vuông góc của điểm trên đường thẳng và mặt phẳng, phương trình hình chiếu của đường thẳng trên mặt phẳng